Čeští výrobci textilu se drží

Tržby českého textilního a oděvního průmyslu dosáhly loni celkové výše 53,8 miliardy Kč.

Textilní zboží za 44,8 miliardy Kč a oděvy za 9 miliard vyrobil v roce 2019 český průmysl. Jeho souhrnné tržby tak meziročně vzrostly o 1,2 %. Podrobnější pohled nicméně ukazuje, že rostly jen tržby z prodeje oděvů, a to poměrně výrazně (+8,1 %), naopak textilní sektor stagnoval (-0,1 %). Ukazují to čerstvé údaje Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK).

Zdroj: ATOK. Zahrnuty jen organizace s 20 a víc pracovníky

Zdroj: ATOK. Zahrnuty jen organizace s 20 a víc pracovníky

Další výkony jsou pak spojené se zahraničním obchodem. Analýza ATOK, která se v tomto případě opírá o údaje Českého statistického úřadu, ukazuje, že zatímco vývoz textilií stagnoval (-0,1 %), vývoz českých oděvů meziročně mírně rostl (+1,1 %). Dovoz oděvů však rostl výrazně rychleji (-5,6 %), naopak dovoz textilu klesl (-2 %). Celkově se k nám loni podle údajů Českého statistického úřadu dovezly textilie a oděvy za víc než 138 miliard Kč, zatímco z Česka putovalo zboží za více než 121 miliard Kč. V součtu si tedy oděvní průmysl nadále udržuje zápornou bilanci zahraničního obchodu.

Zpráva konstatuje, že vezmeme-li v úvahu výrazné zvýšení tržeb v oděvním průmyslu, může to může naznačovat, že české oděvní zboží nalézá ve větší míře uplatnění na domácím trhu. V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná obchodní bilance a větší uplatnění na domácím trhu.

Dovoz a vývoz

Dovoz a vývoz

Co se týká výroby, stálý tlak na racionalizaci vedl k dalšímu úbytku zaměstnanců pracujících v textilním a oděvním průmyslu (-3 %), kdy opět platí, že pokles jde na vrub textilního sektoru (-4,9 %), naopak oděvní sektor nepatrně rostl (+0,9 %). Výrazně pak rostla i produktivita práce měřená objemem tržeb na pracovníka za rok. V meziročním srovnání v textilním sektoru tato produktivita stoupla o 5,1 % (2.230.000 Kč / pracovník / rok), v oděvním sektoru pak došlo k nárůstu produktivity o 7,1 % (850.000 Kč/ pracovník / rok). Celkem v odvětví a v organizacích s 20 a víc pracovníky pracovalo koncem roku 30.000 zaměstnanců. Zásadně se přitom rozcházejí podmínky, za kterých lidé v těchto dvou sektorech pracují. Zatímco v oděvním průmyslu si zaměstnanci přišli v průměru na 27.400 Kč, v oděvním to bylo jen 19.500 Kč. Mzdy v tomto průmyslovém odvětví podobně jako na celém trhu poměrně výrazně rostly (+6,1 %).

Zdroj: ATOK. Zahrnuty jen organizace s 20 a víc pracovníky

Zdroj: ATOK. Zahrnuty jen organizace s 20 a víc pracovníky