Čisté příjmy PR agentur v roce 2020 klesly o 5 %

Během covidu byl v PR největší zájem o media relations, letos PR agentury očekávají růst především u content marketingu, zjistil tradiční oborový průzkum české Asociace PR.

Čisté příjmy PR agentur činily loni bezmála 665 milionů Kč. Oproti předloňskému obratu 707 milionů Kč tak v roce pandemie klesly příjmy očištěné od nákladů třetích stran o 5 %. Letos agentury předpokládají opětovný růst. Z hlediska typu nabízených služeb byl největší zájem o media relations, poroste význam content marketingu. Zjistil to tradiční oborový průzkum STEM/Mark mezi 18 členskými agenturami Asociace public relations (APRA). Ty tvoří zhruba 70 % tuzemského trhu.

Největší část z celkového objemu zakázek PR agentur tvořily media relations (30 %), následované produktovým PR (14 %) a oblastí digitálních a sociálních médií (12 %). Největší růst zájmu se v letošním roce 2021 očekává u content marketingu. Trendy lze spatřovat také v konzultačních službách či v oblasti sociálních médií.

Polovina agentur v průzkumu odpověděla, že jim v roce poznamenaném pandemií vzrostly příjmy do 10 %, více než 10% nárůst zaznamenalo 6 % oslovených společností. Stejné nebo nižší příjmy loni evidovalo 44 % tuzemských PR agentur. Co se týče očekávání pro letošní rok, polovina oslovených agentur je optimistická a myslí si, že bude lepší než rok 2020.

„Loňský rok poznamenaný pandemií přinesl do prostředí public relations řadu výzev v souvislosti s celkovou hospodářskou situací. Za pozitivní jev považuji, že se v PR agenturách nesnižovaly platy ani personální stavy a projevila se klesající fluktuace zaměstnanců. Průměrná doba působení zaměstnance v agentuře přesahuje tři roky, což je pro mne důkazem atraktivity našeho oboru a stability zaměstnavatelů,“ uvedl Petr Lesenský, člen výkonné rady APRA.

Klienti PR agentur se nejčastěji rekrutovali z oblasti průmyslu a energetiky (20 %), spotřebního zboží a služeb (14 %) a z IT a technologií (14 %). V meziročním srovnání přibylo agentur, které pracují pro státní správu (v roce 2020 to bylo 69 %, v roce 2019 jen 56 %).

Za největší výzvy pro letošní rok považují PR agentury právě nábor zaměstnanců a snahu o jejich dlouhodobé udržení. K nejčastěji zmiňovaným výzvám se řadí rovněž tlak na udržení odpovídajících marží či odolávání tlaku médií na monetizaci obsahu.

Výzvy pro PR firmy na místním trhu

  2020 2019
nábor zaměstnanců 63 % 25 %
udržení zaměstnanců 50 % 25 %
tlak na udržení odpovídajících marží agentury u jednotlivých projektů 38 % 38 %
zvýšený tlak médií na monetizaci obsahu 25 % 25 %
konkurence jiných marketingových disciplín 19 % 19 %
klienti nejsou ochotni investovat dostatečné finanční prostředky 19 % 25 %
digital a nové technologie 13 % 25 %
profesní rozvoj 13 % 6 %
nedostatek klientů s porozuměním PR 13 % 6 %
klienti jsou zaměřeni příliš krátkodobě 13 % 6 %
neschopnost efektivně měřit dopad PR 13 % 0 %
přesun PR aktivit od agentur do in-house prostředí 6 % 25 %
ekonomické podmínky obecně 6 % 38 %
klienti, kteří se starají sami o své PR na juniorní úrovni 0 % 13 %
korupce médií 0 % 6 %

Procenta v tabulce označují podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost. Zdroj: průzkum STEM/Mark pro APRA 2020, 2019

Zdroje talentů

  2020 2019
konkurenční agentury 88 % 75 %
absolventské programy 63 % 50 %
žurnalistika 44 % 44 %
inhouse komunikační oddělení 25 % 25 %
reklama a marketing 13 % 13 %
ostatní odborné služby (např. právo nebo manažerské poradenství) 6 % 6 %
výzkum a analytika 0 % 0 %

Procenta v tabulce označují podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost. Zdroj: průzkum STEM/Mark pro APRA 2020, 2019

Výzvy spojené se získáváním talentů

  2020 2019
udržení klíčových talentů 63 % 44 %
najímání mid-level zaměstnanců 50 % 25 %
najímání seniorních lidí 44 % 50 %
školení/rozvoj junior a mid-level zaměstnanců 25 % 31 %
najímání junior zaměstnanců 19 % 0 %
motivace mladších manažerů 13 % 19 %
najít lidi z netradičního prostředí 13 % 0 %
motivování vedoucích pracovníků 13 % 13 %
personální poradenství 0 % 6 %

Procenta v tabulce označují podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost. Zdroj: průzkum STEM/Mark pro APRA 2020, 2019