Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Čisté příjmy PR rostly o 6 %, ceny služeb se nemění

Čisté příjmy PR agentur (očištěné od nákladů třetích stran) vzrostly loni o 6 %. Vyšplhaly se na 675 milionů Kč, zatímco rok předtím dosáhly 638 milionů. Pro rok 2018 jsou očekávání agentur taktéž optimistická. Vyplývá to z oborového průzkumu, který pro Asociaci public relations agentur (APRA) zpracovala společnost STEM/Mark. Dominovaly přitom členské agentury sdružené v APRA, celkem jich je 19, ty podle odborného odhadu dohromady reprezentovaly 75 % českého trhu public relations.

Ceny, které agentury účtují klientům, loni převážně stagnovaly. Většina agentur zachovala jejich výši na úrovni roku 2016, necelá čtvrtina (22 %) je zvýšila do 10 %. Mzdy v odvětví nepatrně klesly jen na nejvyšších pozicích, jinak se zvýšily v řádu jednotek tisíců, a to v průměru přibližně o 1.800 až 4.000 Kč. Přes 60 % agentur pak očekává, že platy píáristů porostou i dál.

Průměrné hodinové sazby v českých PR agenturách

pozice průměr 2017 průměr 2016
ředitel společnosti 3.481 Kč 3.810 Kč
account director 2.656 Kč 2.903 Kč
account manažer 2.086 Kč 2.090 Kč
account executive 1.458 Kč 1.460 Kč
account assistant 1.011 Kč 958 Kč

Data se týkají agentur sdružených v APRA, které celkem reprezentují 75 % českého trhu public relations. Zdroj: STEM/Mark pro APRA

„Obor public relations se za poslední dekádu poměrně výrazně mění. Souvisí to samozřejmě se změnou prostředí reklamy a internetu, médií nebo novinářské práce, ale taky s trendy v byznys prostředí, kde se ekonomicky daří. S ohledem na silný akcent na multidisciplinaritu se musí PR agentury ohánět, daří se jim však držet krok, a navíc i zkvalitňovat služby, takže cítí, že jsou pořád velmi chtěným artiklem. I přesto, že víceméně zachovávají tytéž sazby, zažívají růstové období, které by mělo i dál pokračovat,“ říká předseda APRA Jan Kučmáš.

Výzvou je účelné měření dopadu PR

Letošní rok je z pohledu PR služeb podle 17 % agentur výrazně lepší a pozitivnější než ten minulý. Mírné zlepšení vnímá třetina PR subjektů a totéž procento jej hodnotí totožně jako rok předcházející. Necelá pětina uvedla, že cítí nebo předpokládá mírné zhoršení. Novými výzvami se přitom pro PR firmy na českém trhu staly hlavně efektivní měření dopadu nabízených služeb nebo boj s konkurencí z jiných marketingových disciplín.

„Tuzemské agentury se dlouhodobě nejvíc potýkají s problematikou náboru zaměstnanců a jejich udržením. Jako problematické označují taky udržení kroku v oblasti digitálních a nových technologií. Tyto výzvy akcentovaly už loni a stejně tomu tak je i letos,“ uvádí Gabriela Šamanová ze STEM/Mark.„Kromě toho ale začaly silněji vnímat neschopnost nějakého opravdu účelného změření dopadu své práce. Zatímco vloni se s tímto problémem potýkalo asi 13 % z nich, letos už se toto číslo vyšplhalo na 22 %. A dá se předpokládat, že se procento bude ještě zvyšovat. Obdobně je na tom záležitost konkurenčního boje mezi PR agenturami a subjekty z jiných marketingových disciplín,“ doplňuje.

Nové zakázky přináší social. A konzultace

Nejvyšší nárůst nových zakázek hlásí 44 % z oslovených agentur v oblasti sociálních médií a vedení komunit. Stejně jako loni. Nové zakázky ve sféře social ale letos vyrovnává taky poptávka po seniorních konzultacích (nárůst zde registruje taktéž 44 % agentur). Na pomyslném třetím místě je tvorba multimediálního obsahu (uvádí 39 % agentur), o čtvrtou příčku se dělí klasická média relations a kreativita (33 % agentur). Zvýšení zaznamenaly agentury taky v oblasti společenské odpovědnosti (z loňských 0 na 17 %). Předpoklad pro příští rok je podle pracovníků v oboru, že dominovat bude multimediální obsah (očekává 50 % agentur).

Z jednotlivých sektorů generuje nejvíc zakázek komunikace pro průmyslové a výrobní subjekty (uvádí 56 % agentur), divokou kartu pro příští rok dávají píáristi technologickému odvětví (83 % z nich). K největšímu poklesu poptávky po nových PR službách došlo od loňska ve finančním segmentu.