Co nás inspiruje?

Nová studie Inspire Infocus se zaměřuje na to, proč je inspirace důležitá a kde se v nás bere.

Inspirace je z hlediska růstu značky zásadní, podtrhuje studie Inspire Focus

Inspirace je z hlediska růstu značky zásadní, podtrhuje studie Inspire Focus

Pokud značky inspirují zákazníky, rostou. Z 63 % má inspirace vliv na poptávku po dané značce a z 52 % dodává značce možnost účtovat si vyšší ceny. Agentura Wunderman Thompson, která vydala žebříček nejinspirativnějších značek Česka, tento průzkum nyní rozšiřuje. Sociální studie Inspire Infocus se zaměřuje na vývoj preferencí, proč je inspirace důležitá a kde se v nás bere.

Poznatky o inspiraci

Lidé hledají zdroje inspirace, které jim pomáhají objevovat nové věci nebo nacházet řešení. Ve skutečnosti mají více než tři čtvrtiny celosvětové populace (76 %) tendenci aktivně hledat inspiraci, spíše než čekat, až k ní dojde. Jedna třetina respondentů „silně souhlasí“, že i ty nejmenší věci je mohou inspirovat k akci.

A přestože inspirace není univerzální fenomén, určité trendy v ní můžeme najít. Výrazná změna u zákazníků v poslední době se netýká pouze nákupního chování, ale proběhla i změna u jejich hodnot. Mezi vysoce inspirativní příklady patří příběhy o empatii a čas strávený s rodinou a přáteli. Osobní kontakt je pro nás důležitější více než kdy předtím. Je to dáno nejen dopadem pandemie, ale i stále větším zapojením v digitálním prostředí. Další inspirativní oblastí je i změna sebe sama. Zákazníci se chtějí dostat ze své rutiny a změnit svůj život k lepšímu. Může se jednat o jednoduché věci, jako například pozměnit účes, nebo i o důležitější témata, včetně změny svého postoje nebo svých návyků.

Ze studie Inspire Infocus vyplývá, že zákazníci byli nedávno inspirování ke změně návyků, žití jednoduššího života, nastavení si nových cílů nebo ke zlepšení své fyzické kondice. Pokud chtějí značky se svými zákazníky navázat hlubší kontakt, toto jsou trendy, které by neměly ignorovat.

Dotazník ze studie Inspire Infocus

Dotazník ze studie Inspire Infocus

Co znamená inspirativní brand?

Značka, která rozumí a podporuje to, co jejich zákazníci považují za důležité, je pro lidi cennější. To je rozdíl mezi inspirací a pouhým povědomím o značce. Inspirace je z hlediska růstu značky zásadní. Pomůže najít nové pohledy a umožňuje odlišit se od konkurentů, kteří hrají často povrchnější role. Studie Inspire Focus agentury Wunderman Thompson odhalila tři aspekty značky, které jsou předpokladem pro inspiraci zákazníků a rychlejší růst. Takové značky mají následně větší šanci na zvyšování svého podílu na trhu a mohou si stanovit vyšší ceny. Pilíře, na kterých musí značka pracovat, jsou povznášení zákaznických očekávání, motivování k nějaké akci a magnetičnost – přitahování lidí k lepší budoucnosti. Jsou to vůdčí značky s vysokou aspirací, které rozšiřují obzory, přinášejí nové nápady a pomáhají objevovat.

Jak se mohou stát značky inspirativními?

Pandemie posílila nově nalezený pocit vděčnosti a inspirovala lidi, aby se na věci dívali novým způsobem, stanovili si jiné cíle a vštípili si lepší návyky. A právě nyní musí značky poznat, na čem zákazníkům opravdu záleží. Reagování na zákaznické tužby publikum zaujme a značka tak se zákazníkem vytvoří osobní a soudržnější spojení. Příkladem je síť lékáren Dr. Max, která rozeznala důležitost komplexní péče o zákazníky a jejich touhu po větší odbornosti. Vznikly proto sub-cluby Baby, Dia, Vet a Beauty, které se o segmenty zákazníků se speciálními zájmy starají za hranice běžného působení lékáren.

Mimo prozákaznického přístupu také hraje stále větší roli u zákazníků udržitelnost. Energetický závazek k záchraně planety inspiruje jednotlivce, z nichž většina očekává, že svou roli při řešení problému sehrají i podniky. Hezkým příkladem je firma Total Energies, která nedávno otestovala letecké palivo, které má 30% podíl udržitelných zdrojů. Bylo vyrobeno z použitých kuchyňských olejů – odpadu a zbytků generovaných oběhovým hospodářstvím. Použití šetrného paliva přineslo při letu snížení emisí CO2 o tři tuny. Značky mohou rozvíjet potřebu lidí po inspiraci tím, že jim pomůžou vést udržitelnější život, a dokonce trávit více času v přírodě. Raději než jen propagovat své vlastní zelené pověry.

Pochopení rostoucích trendů inspirace nám dává nové pohledy na to, jak by značky mohly uspokojovat nově vznikající potřeby spotřebitelů a lépe rezonovat v kultuře. Inspirace nemusí být personalizovaná, ale vždy je osobní. Značky se musí zákazníkům přiblížit a reagovat na změny v hodnotách jejich spotřebitelů. Tím s nimi vytvoří mnohem hlubší vztah. Je ale důležité se zamyslet, zda se opravdu snažíme o inspiraci zákazníků, povznášení jejich očekávání a zda máme zodpovědný postoj, nebo zda jen hrajeme povrchní roli. Protože zákazníci v nové post-covid krajině pravdu ocení.

Text je placenou propagací agentury Wunderman Thompson