Cognito posunulo Aš až na špičku republiky

Nová marketingová a komunikační strategie města využívá název Aš ve slovních hříčkách.

Kreativní tým agentury Cognito: zleva Jan Špičák, Michaela Oulehla, Jan Janča a Peter Treščák

Kreativní tým agentury Cognito: zleva Jan Špičák, Michaela Oulehla, Jan Janča a Peter Treščák

Kreativní tým brněnské agentury Cognito navrhl novou marketingovou a komunikační strategii pro západočeské město Aš. Jejím cílem je zvýšit povědomí o Aši i o příležitostech, které nabízí k podnikání, práci, rekreaci a občanskému životu. Strategie má zároveň přispět k řešení problémů vyplývajících z polohy města, jeho poválečné a porevoluční historie i ze současné ekonomické a sociodemografické situace.

Klíčový vizuál marketingové a komunikační strategie města Aš

Klíčový vizuál marketingové a komunikační strategie města Aš

Kreativí tým agentury Cognito, který tvořili Jan Špičák, Michaela Oulehla, Jan JančaPeter Treščák, se svou novou prací rozhodli zbořit stereotypy a na Aš se podívali doslova z jiného úhlu. Otočením mapy republiky tak Aš dostali na její špičku.

„Ano, je to nadsázka, ale schopnost nebrat se zcela vážně je pro komunikaci značky malého města důležitá. Navíc, a zde začíná první část příběhu, je Aš skutečně na geografické špičce republiky, dlouhodobě okupuje také první místa v seznamu českých měst a je také první na ráně, když se vydají na pochod dějiny západní Evropy,“ říká šéf Cognita Jan Janča.

Marketingová a komunikační strategie města nestojí na jednom sloganu. Má další vrstvy, které komunikují specifické vlastnosti a výhody města k jednotlivým cílovým skupinám. Sdělení tak pracují se slovním spojením „máš Aš“ a zvukovou podobností slov máš a Aš - třeba Na štěstí máš Aš nebo Příležitostí máš až Aš.

Třetí, a zároveň poslední, komunikační vrstva plynule navazuje a rozvíjí vrstvu druhou. „Cílem je komunikovat přímo s konkrétními cílovými skupinami a zapůsobit na jejich emoce, přání a potřeby. Reflektuje také demografii Aše, a proto počítáme i s jazykovými mutacemi v němčině, vietnamštině či romštině,“ vysvětluje Michaela Oulehla. V této vrstvě se pracuje se slovní hříčkou Aš… tam, která vychází ze spojení „až tam“. Aplikace třetí úrovně komunikace jsou vhodné pro různé mediatypy, onlinem počínaje a outdoorem konče.

Ukázka aplikace vizuálu na citylight

Ukázka aplikace vizuálu na citylight

Součástí výstupu byly i další aplikace kreativní strategie a vizuálního stylu, konkrétně návrh propagačních předmětů, v rámci nichž jsou opět použity slovní hříčky ve spojení s daným předmětem.

Deštník, který spojuje branding reklamních předmětů s hrou s názvem města

Deštník, který spojuje branding reklamních předmětů s hrou s názvem města

Také objektivní problém se sexuální turistikou lze brát jako příležitost pro komunikaci města

Také objektivní problém se sexuální turistikou lze brát jako příležitost pro komunikaci města

Aplikace na ekologickou nákupní tašku

Aplikace na ekologickou nákupní tašku

Tričko určené pro obyvatele města, prokazující jejich příslušnost k elitě

Tričko určené pro obyvatele města, prokazující jejich příslušnost k elitě