Comtech Can reflektuje ve své práci změny postcovidové doby

Comtech Can patří k nejdéle působícím českým reklamním agenturám i k zakládajícím členům sítě We­ Can, která sdružuje nezávislé agentury regionu střední a východní Evropy. Detailní pohled na jednotlivé mediální trhy a data o spotřebitelském chování shrnují v každoročním Cannual Reportu. Ten aktuální nabízí vhled do situace po pandemii.

Během poslední dekády byly mediální a reklamní trhy střední a východní Evropy zasaženy ekonomickými problémy způsobenými válkami, přírodními katastrofami, zhroucením podniků a také právními změnami v odvětví. Každá z krizí byla jiná, stejně jako odpovědi na ně. Jaké změny se udály v reakci na pandemii? Ukazuje je aktuální Cannual Report.

Lze pozorovat různé posuny v chování spotřebitelů. V zemích střední a východní Evropy se začala více skloňovat témata jako udržitelnost, zdravá výživa, cestování. Velký nárůst zaznamenala kategorie e-commerce. Nejen tyto postcovidové trendy se pak propisují i do reklamní praxe.

Ekologie jako trend nabývající na síle

Pokud budeme hovořit o nových modelech spotřebitelského chování v regionu střední a východní Evropy, udržitelnost a ekologický přístup zcela jistě zaujímá vedoucí postavení. Například v Maďarsku trh s eko produkty vzkvétá – a to i díky programu státní podpory. Zatímco Maďary ovládlo šílenství „free from“, Slovinci si oblíbili obchody bez obalů.

Posun lze vidět i v Rumunsku. Zde se averze moderních žen vůči použitému oblečení transformuje v uvědomělejší vztah k módě. Podpoře se těší řada komunitních iniciativ, second handy, swapy i kreativní upcycling.

V celém regionu (především pak v Srbsku) roste poptávka po rostlinných alternativách, která souvisí nejen s udržitelností, ale také problematikou změny klimatu.

V Bosně a Hercegovině se řada mladých lidí přestěhovala na venkov a začala podnikat s biopotravinami.

Zdá se, že se udržitelnost stává megatrendem naší doby. I když ji mnoho lidí stále považuje za druhořadou, trh ukazuje, že je důležité jít tímto směrem.

Čím rychleji, tím lépe

Také sektor e-commerce zažívá ve střední a východní Evropě boom. Je formován nejen vyšším počtem online zákazníků a rostoucími obraty, ale také novými spotřebitelskými návyky a požadavky.

Nastupujícím trendem je aktuálně například očekávání ultrarychlého doručení, a to během pouhých 10 až 15 minut od okamžiku objednávky. „Q-commerce (neboli quick commerce) je novým krokem ve vývoji online nakupování,“ uvádí srbský expert Veljko Golubovic.

Výhody e-commerce také častěji objevují starší lidé (například ve Slovinsku). Na popularitě získává rovněž nakupování prostřednictvím sociálních sítí, a to zejména na Slovensku.

Objevovat nová místa 

Poté, co se uvolnila cestovní omezení, propadli lidé znovu kouzlu objevování cizokrajných destinací.

V Chorvatsku podpořila touhu cestovat nízkonákladová letecká společnost Ryanair, která během pouhých 12 měsíců spustila 27 nových linek a inspirovala tak spotřebitele k návštěvě zahraničí.

Na druhou stranu v Bosně a Hercegovině dává stále více mladých lidí přednost tuzemským dovoleným a lokálním hudebním festivalům.

V Rumunsku se po dva roky trvající pandemii vydávají vstříc dobrodružství a epickým zážitkům pod heslem You Only Live Once (zkráceně YOLO).

Ven z města

V reakci na pandemii získaly na oblibě také pobyty na venkově. Což v kontextu posledních let představuje nový fenomén.

Zejména obyvatelé rumunských a polských měst si uvědomili, že příroda je pro ně vítaným únikem z betonového „vězení“.

V Bulharsku zase lidé touží po dobrodružství natolik, že raději peníze investují do zážitků, než aby je šetřili.

Pracovat kdekoliv není problém

Doba covidu znormalizovala práci na dálku, přičemž ideální destinací pro home office se stalo Chorvatsko. V roce 2021 země upravila podmínky pro udělování dočasného pobytu digitálním nomádům a osvobozením příjmů od daně přilákala ještě více zahraničních profesionálů. To vedlo k nárůstu coworkingových prostor, dlouhodobých pronájmů bytů, a vytvoření takzvaných „údolí digitálních nomádů“.

„Výše uvedené příklady v chování spotřebitelů podtrhují důležitost kontinuálního sledování změn a trendů, a také důležitost kvalitního datového zázemí pro efektivní kreativní činnosti a plánování mediálních kampaní,“ říká Jan Rauschert z agentury Comtech Can, jejíž mediální divize v současnosti realizuje na vybraných trzích kampaně pro značky KiwiMarlenka.

Text vychází v rámci placené spolupráce s agenturou Comtech Can

Comtech Can hledá lidi na pozici