Comtech Can uvádí platformu #datacreatives

Jednoduše strukturované rozhraní chce propojit intuici s daty a ulehčit tvůrcům i klientům.

Vizuály nové platformy #datacreatives od Comtechu

Propagační vizuály nové platformy #datacreatives od Comtechu

Náhled do rozhraní #datacreatives od Comtechu

Náhled do rozhraní #datacreatives od Comtechu

Náhled do rozhraní #datacreatives od Comtechu

Náhled do rozhraní #datacreatives od Comtechu

Náhled do rozhraní #datacreatives od Comtechu

Náhled do rozhraní #datacreatives od Comtechu

Náhled do rozhraní #datacreatives od Comtechu

Náhled do rozhraní #datacreatives od Comtechu

Komunikační agentura Comtech Can přichází s novou platformou nazvanou #datacreatives. Ta agreguje nejrůznější data o cílových skupinách a zobrazuje závěry z nich v jednoduché struktuře, čímž umožňuje kreativcům při tvorbě marketingových kampaní líp poznat kýžené publikum a snadněji je propojit s propagovaným produktem nebo službou. Ke zdrojům dat na platformě Comtechu patří údaje z Českého statistického úřadu, z aktuálních výzkumů, behaviorálních studií či z vlastních DMP. Výsledkem je jednoduchá tabulka s hlavními poznatky, členěnými do sekcí podle věku, životního stylu, sociodemografie a konzumace médií.

„Všichni mluví o datech a uctívají je. Všichni neúnavně sbírají data. Všichni budují velké datové týmy. Zdaleka ne všichni ale umí s daty kreativně pracovat a využít je například při zadání kampaně. Polovina agentury Comtech Can vyrostla na datech. A druhá polovina zas miluje emoce značek. Dohromady tak mohlo vzniknout unikátní řešení,“ popisuje Jan Rauschert, spolumajitel a šéf Comtechu, novou platformu #datacreatives. Ta v agentuře postupně vznikala a zdokonalovala se několik let. „Projekt ladíme už dlouho a průběžně ho testujeme v každodenním provozu naší kreativní a mediální agentury. Vše jsme ověřovali a precizovali a teď #datacreatives můžeme představit klientům i celé branži.“

Životní styl spotřebitelů, nákupní chování, způsob konzumace médií i poměr sil mezi značkou a zákazníkem se v poslední době výrazně mění. Při tvorbě kampaní se mohou marketéři opřít buď o vlastní intuici, anebo o analytická data. Nová platforma Comtechu má ambici data s intuicí propojit. Kreativce tak nebrzdí složité datové sady a mohou rychlým pohledem do jednoduchého rozhraní zjistit, v jakém rámci se při své tvorbě pohybují - jaké hodnoty má daná cílová skupina, za co utrácí, co ráda dělá, kde a jak žije. Zatímco kreativcům to může pomoci při tvorbě, account manažerům zase při komunikaci s klienty. Klienti si navíc díky sadám dat můžou ujasnit, co od kampaně vlastně budou chtít.

„Díky projektu #datacreatives vznikají inspirativnější kreativní briefy, kreativci jasně vidí, jakými myšlenkami se zákazník zabývá. Na základě toho objevujeme nové insighty a dokážeme jako tvůrci jít bez ztrát energie k nejdále možné kreativní originalitě. Právě tak vznikla například čerstvá kampaň Jaký význam dáš své ruce,“ říká Petr Vlasák, kreativní ředitel Comtechu. „Lepší insighty může platforma nabídnout i menším projektům. Klient pak ví, že nedostává jen ‚pěkné obrázky‘.“

„Celý svůj profesní život považuji analýzu, logické myšlení a kreativitu za stěžejní komponenty dobrého marketingu. Věřím v úzké propojení dat a kreativity. Data musejí být součástí kreativního procesu, dávají totiž kreativitě další rozměr a inspiraci. Reálně má tak výsledná marketingová komunikace násobně větší dopad na chování spotřebitelů,“ věří stratég Comtechu Petr Kleiner. „Kreativa spojená s daty vytáhne totiž na povrch to nové a podstatné.“

Symbol nové platformy #datacreatives od Comtechu

Symbol nové platformy #datacreatives od Comtechu

Comtech Can hledá lidi na pozici