CPI: v obchodních centrech nakoupí aspoň jednou za rok 87 % Čechů

Muži chodí do nákupních center stejně často jako ženy, ale blíž a na kratší čas, říká studie.

Měsíční intenzita návštěvnosti nákupních center v Česku. Zdroj: CPI, studie MASCOT, červen 2019

Měsíční intenzita návštěvnosti nákupních center v Česku. Zdroj: Ipsos pro CPI Property Group, studie MASCOT, červen 2019

Roční intenzita návštěvnosti nákupních center v Česku. Zdroj: CPI, studie MASCOT, červen 2019

Roční intenzita návštěvnosti nákupních center v Česku. Zdroj: Ipsos pro CPI Property Group, studie MASCOT, červen 2019

Muži v Česku navštěvují obchodní centra stejně často jako ženy, narozdíl od žen tam ale chodí na kratší dobu a většinou se vydávají do center nejblíž bydlišti. Ukázala to rozsáhlá studie MASCOT (Mall Shopper Connection Typology), která mapovala návštěvnost 90 obchodních center a 10 největších retailerů na území celého Česka. Průzkum kvůli lepšímu poznání svých zákazníků letos v červnu provedla CPI Property Group, největší tuzemský vlastník obchodních center, ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos.

„Muži si ve 42 % případů jdou vyřídit pouze nutné nákupy, ženy naopak častěji chodí do obchodních center, aby si dopřály něco speciálního nebo si prostě jen užily nakupování,“ popisuje Zuzana Moudrá, retail marketing manager CPI Property Group. Ženy jsou navíc ochotné za obchodním centrem dojíždět delší vzdálenosti, často i 30 až 60 minut. Pro muže je typické navštěvovat blízká centra vzdálená do 15 minut.

„Muži také v obchodních centrech často tráví jen málo času, do 45 minut, zato ženy podnikají výrazně častěji dlouhé výpravy v trvání dvou a víc hodin,“ říká Zuzana Moudrá. Muže často do center doprovází partnerky (36 %) nebo celá rodina (17 %). Ženy chodí často i samy (34 %), s přáteli (11 %) nebo jen s dětmi (7 %). Společnosti partnera dává přednost jen 26 % žen.

Panenským regionem jsou Svitavy

I přes významné regionální rozdíly zavítá do obchodního centra aspoň jednou ročně 87 % obyvatel ve věku 15 do 75 let. „Návštěvnost je samozřejmě vyšší ve velkých městech jako je Praha, Brno, Plzeň a Ostrava. Zde se blíží ke 100 %,“ uvádí Jan Polák z výzkumné agentury Ipsos. „Jediným panenským regionem v tomto smyslu zůstává okres Svitavy, odkud za návštěvou obchodního centra vyjede aspoň jednou do roka pouze zhruba polovina obyvatel,“ dodává.

Typickým návštěvníkem obchodního centra je muž nebo žena ve věku 30 až 44 let. Do centra zavítá jednou za měsíc, stráví zde míň než jednu hodinu a v průměru utratí 1.380 Kč. „Nejčastější návštěvník je zároveň součástí domácnosti, jejíž příjem je okolo 30.000 až 50.000 Kč měsíčně a má středoškolské vzdělání. Do obchodního centra přijde tento člověk zpravidla sám nebo s partnerem či partnerkou,“ popisuje výzkumník Polák.

„Nejmíň často centra navštěvuje skupina lidí, kterou jsme si nazvali jako nákupní fajnšmekři. Ti se vydávají na promyšlené nákupy pro kvalitní zboží do specializovaných obchodů a v průměru v centru utratí 1.727 Kč za jednu návštěvu,“ doplňuje. Častěji naopak centra vyhledávají například studenti, kteří je využívají i jako prostor pro trávení času s přáteli.

Důchodci patří mezi „sebevědomé“

„Ve studii jsme se zaměřili nejen na mapování zákaznického chování, ale i na hlubší porozumění motivací a zázemí našich návštěvníků. Našli jsme celkem 16 typů zákaznických skupin, které se liší podle toho, jaké jsou jejich nákupní mise, jaké mají životní postoje a v jaké jsou životní fázi,“ vysvětluje Zuzana Moudrá z CPI.

Z hlediska rozdělení návštěvníků nákupních center podle jejich životních postojů tvoří v Česku největší skupinu (31 %) takzvaní pečující, tedy lidé, kteří se chovají ohleduplně k životnímu prostředí, jsou otevřeni novinkám a rodina je pro ně na prvním místě. „V západních zemích, například v Německu, bývá podíl těchto lidí výrazně nižší,“ komentuje Moudrá. „Dále například ve skupině ‚sebevědomých‘ (celkově 23 %), tedy jedinců, kteří si umí prosadit svůj názor a rádi si užívají, najdeme překvapivě vysoký podíl seniorů v důchodu.“

Z rozdělení podle nákupních misí vyplývá, že za zážitky s celou rodinou do center přichází 19 % lidí. „Často se stává, že rodiče jdou centrum navštívit raději sami, nebo jenom s partnerem a je to pro ně vlastně forma odpočinku,“ říká Zuzana Moudrá. Podíly nákupních misí se mezi jednotlivými centry výrazně liší – jsou totiž výrazně ovlivněny umístěním a skladbou nájemců.

Metodologie studie

Studie MASCOT proběhla v červnu 2019 a zúčastnilo se jí přes 10.000 respondentů a mapovala návštěvnost obchodních center a retailerů na území celého Česka. Součástí studie byla také analýza více než 4.500 detailně popsaných nákupních misí v obchodních center.

Kvalitativní fáze

První, kvalitativní fáze zahrnovala diskusní skupiny ve třech městech, kde se nacházejí nákupní centra skupiny CPI (Praha, Plzeň, Hradec Králové), s různým konkurenčním kontextem. V každé skupině bylo šest až osm respondentů, kteří reprezentovali hlavní skupiny zákazníků obchodních center (muži, ženy, singles, bezdětní, rodiny, návštěvníci CPI, návštěvníci konkurence). Ve dvouhodinové diskusi respondenti detailně a do hloubky popisovali své nákupní výpravy. Výstupem byly definice jednotlivých nákupních misí, které se následně verifikovaly v kvantitativních fázích projektu.

Kvantitativní fáze

Druhá, kvantitativní fáze studie začínala robustním mapováním návštěvnosti a oblíbenosti obchodních center online dotazováním na panelu Populace.cz s reprezentativním vzorkem 10.000 respondentů. Měření frekvence návštěvnosti a míry doporučení (NPS) 90 vybraných obchodních center a 10 největších retailerů. Následovala segmentace založená na detailním popisu nákupního chování, respektive online dotazování na panelu Populace.cz s reprezentativním vzorkem populace nakupující v obchodních centrech 1.500 respondentů, kteří detailně popsali 4.500 nákupních výprav. Využit byl detailní třicetiminutový dotazník popisující nákupní chování, životní postoje a mapující tři poslední návštěvy obchodních center.