V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

CPI zavádí na VŠE kurz vedení obchodních center

Na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze proběhl koncem února nový mimosemestrální kurz Úvod do managementu obchodních center. Ve spolupráci s fakultou jej zorganizovala realitní skupina CPI Property Group, největší tuzemský vlastník nákupních center. „Předmět se stal první možností akademického vzdělání v oblasti komerčního real estate v celém Česku,“ prohlašuje CPI. Intenzivní studijní kurz se zaměřil na praktickou výuku správy a zajišťování efektivního chodu komerčních nemovitostí, zejména obchodních center. Celodenní výuka v anglickém jazyce probíhala od 25. do 28. února v prostorách VŠE. Kapacita byla 25 studentů.

Přednášejícími budou odborníci přímo z praxe, lidé, kteří se o tento typ nemovitostí skutečně denně starají - mimo jiné Petr Brabec, který je v CPI zodpovědný za správu a rozvoj portfolia nákupních center, Ondřej Šohaj, jehož náplní práce je rozvoj designu a konceptů center, Ondřej Křivanec, zastřešující provoz vybraných obchodních center CPI, nebo specialista na marketing obchodních center Aleš Navrátil. „Do některých kapitol budou formou živých vstupů a videa zapojeni i naši dodavatelé a nájemci,“ doplňuje Brabec.

„Tuzemský maloobchodní trh je jedním z nejrozvinutějších ve střední Evropě, přesto v Česku doposud neexistovala instituce, která by zprostředkovala možnost akademického vzdělání v oblasti komerčního real estate. Jistou výjimku tvoří jen program MBA na oceňování,“ vysvětluje Petr Brabec. „Uchazeči o zaměstnání prakticky nemají příležitost nabrat jakoukoliv vědomost či praktickou zkušenost v tomto oboru během svých studií. Toto chceme změnit,“ doplňuje Gabriela Škodáčková, autorka a koordinátorka projektu.

„Pokud bude kurz úspěšný, respektive bude mít u studentů pozitivní odezvu, připravíme ve spolupráci s CPI Property Group celý semestrální předmět Komerční real estate, který by se mohl vyučovat od zimního semestru 2019/2020,“ doplňuje Radek Čajka, garant kurzu a akademický ředitel jednoho z programů Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE.

Akademie pro obchodníky v centrech

Skupina CPI Property Group se vzdělávání věnuje také interně. Začátkem března spouští rozvojový a vzdělávací program CPI Akademie Retail pro vedoucí a prodejce nájemních jednotek ve svých 15 obchodních centrech v Česku. Cílem projektu je reagovat na měnící se trh, zdůraznit zákaznický zážitek v místě prodeje a posílit tím konkurenceschopnost tradičních kamenných obchodů. Motivací je i udržení si kvalitních zaměstnanců. Autorem myšlenky je zmíněný Petr Brabec, akademie se uskuteční ve spolupráci s agenturou Ipsos.

„V rámci projektu vznikla celá řada materiálů, videí, online kurzů i motivačních mechanismů. „CPI Akademie bude mít několik fází. První z nich, tedy workshopy pro vedoucí jednotek, se spustí na vybraných devíti centrech začátkem března. Navazovat potom budou e-learningové kurzy pro prodejce. Podpořit zapojení prodejců plánujeme prostřednictvím gamifikace, kdy budou mít účastníci možnost vyhrát hodnotné ceny jako třeba víkendové pobyty nebo různé vouchery. K vyhodnocení akademie potom pomůže mimo jiné i mystery shopping u všech nájemních jednotek v daném nákupním centru,“ popisuje Brabec.