Creative Dock v Česku bude řídit Max Vrána

Max Vrána

Max Vrána

Max Vrána přebírá od dosavadního šéfa a zakladatele firmy Creative Dock Martina Pejši vedení jejích aktivit v Česku. Pomůže s rozvojem všech běžících projektů a na starosti bude mít hledání nových mezinárodních příležitostí. Dohlédne i na obsazení důležitých pozic především v IT.

„Zmíním čtyři věci, které jsou pro nás důležité. Za prvé stavět pro klienty inovativní firmy. Chci, abyste kdekoli v EU řekli Company Builder a lidem se vybavil Creative Dock. Za druhé ještě víc se zaměřit na oblast, se kterou jsme začali nedávno. Přestavování celých firem z pohledu produktů, procesů, vztahů se zákazníky apod. Za třetí investovat do vlastních projektů a nestavět nové byznysy jen pro zadavatele. A za čtvrté intenzivněji podporovat a synergicky propojit naše zahraniční pobočky. A tím vytvářet prostor pro zastoupení v zajímavých zemích, kde Creative Dock ještě není,“ představil své priority Vrána.

Vrána má za sebou 17 let praxe ve společnosti Unicorn Systems. První pracovní zkušenosti sbíral na pozici vývojáře. Následně se začal věnovat analýze a stal se byznys architektem pro oblast bankovnictví a pojišťovnictví. Pracoval pro Českou spořitelnu, Komerční banku a další bankovní domy. Po dokončení vysokoškolského studia pokračoval v téže společnosti jako projektový manažer, potom vedl obchodní divizi a naposledy působil na postu ředitele, kde byl zodpovědný za získávání obchodních zakázek a jejich realizaci. Vrána vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT v Praze, obor tvorba softwaru.