ČT a Český rozhlas v roce 2018 s vyššími rozpočty

Česká televize plánuje letos hospodařit s 6,960 miliardy Kč, Český rozhlas s 2,253 miliardy.

Obě tuzemská veřejnoprávní audiovizuální média navýšila pro letošní rok své rozpočty. Česká televize se chystá hospodařit s 6,960 miliardy Kč, což je o 85 milionů víc než loni. Český rozhlas si naplánoval rozpočet 2,253 miliardy Kč, tedy o 16,7 milionu víc než rok předtím. Jak předepisuje zákon, oba rozpočty jsou vyrovnané a oba odsouhlasily příslušné kontrolní rady veřejnoprávních médií. Stalo se tak v průběhu prosince.

Česká televize i Český rozhlas se letos chystají pokrývat zimní olympiádu v Koreji a mistrovství světa ve fotbale v Rusku (to v případě ČT Sport zvedlo rozpočet na výrobní úkol o 50 % oproti loňsku, na 556 milionů Kč), dále řadu aktivit ke 100. výročí republiky (1918) a další „osmičková“ výročí (1948 či 1968). Rozhlas si navíc připomene 95 let od zahájení svého pravidelného vysílání, televize 65 let.

Rozpočet České televize na rok 2018

Rozpočet České televize na rok 2018

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2018

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2018

Česká televize provozuje celkem šest stanic (plnoformátové kanály ČT1 a ČT2, zpravodajský ČT24, sportovní ČT Sport, dětský ČT Déčko, kulturní ČT Art). Český rozhlas produkuje celkem 23 stanic, z toho čtyři celoplošné (Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Plus), čtyři digitální (Wave, Junior, D-dur, Jazz), 14 regionálních a vysílání do zahraničí.

Z poplatků má přijít o 0,2 % víc

Klíčovým zdrojem peněz obou institucí jsou koncesionářské poplatky. Česká televize plánuje, že na nich letos vybere 5,66 miliardy Kč, přičemž ze svého fondu koncesionářských poplatků vyčerpá 6,13 miliardy. Český rozhlas z poplatků očekává 2,07 miliardy. V obou případech se má výběr meziročně zvýšit o 0,2 %.

Doplňkovým zdrojem financování je reklama a sponzoring. Televize letos předpokládá na reklamě utržit 103 milionů Kč (+6 % oproti loňsku), na sponzoringu a product placementu pak 178 milionů (+25 %). Rozhlas souhrnně z reklamy, sponzoringu a ostatních obchodních aktivit plánuje výnos 86 milionů Kč (zhruba o 1 % míň než loni).

Do čeho se letos investuje

Nad rámec standardních výdajů plánuje Česká televize letos investovat 416 milionů Kč, o 8 % víc než loni. Nejvíc spolknou další etapy rekonstrukce areálu ČT na Kavčích horách (171 milionů), pak televizní technologie (115 milionů), informační technologie a digitalizace archivu (74 milionů) a správa areálu (56 milionů). 

Český rozhlas sestavil investiční plán ve výši 195 milionů, z toho 135 milionů připadá na běžné investice (mezi nimi dokončení implementace vysílacího systému Dalet Plus, další část rekonstrukce studiového komplexu Českého rozhlasu Brno, vybudování Radiokavárny a vysílacího pracoviště na Vinohradské 12, úpravy v Karlových Varech v souvislosti s plánovaným rozšířením vysílání či chystaný portál Můjrozhlas.cz, bezplatný zdigitalizovaný archiv rozhlasové tvorby), 60 milionů pak na nákup nemovitosti v Olomouci pro tamní studio.

Místo na DPH peníze na DVB-T2

Hospodaření veřejnoprávních médií ovlivnila novela zákona o DPH, přijatá v červnu 2017, která mění způsob krácení daně na vstupu. „Díky novele si bude moci Česká televize nárokovat zpět větší část DPH na vstupu, než tomu bylo před novelou. Stále však platí, že ČT nebude mít nárok na 100 % DPH a bude tak nadále v tomto směru znevýhodněna oproti komerčním subjektům působícím v oblasti audiovize. DPH bez nároku na odpočet představuje náklad v podobě DPH, které musí Česká televize zaplatit svým dodavatelům, ale nemůže si ho nárokovat zpět v plné výši. DPH bez nároku na odpočet tak zdražuje České televizi nákupy služeb, materiálu, zboží i dlouhodobého majetku,“ uvádí vedení ČT. Podobně i rozhlas při sestavování rozpočtu očekával další peripetie ohledně daně z přidané hodnoty. „Významnou položku nákladů tvoří finanční rezerva na doměrky DPH, penále a úroky z prodlení, které Českému rozhlasu vzhledem ke sporné metodice výpočtu DPH bez nároku na odpočet vyměřuje finanční správa,“ informovalo veřejnoprávní rádio.

Na rok 2018 je DPH bez nároku na odpočet v případě České televize plánována ve výši 170 milionu Kč, rok předtím to bylo 573 milionů Kč. „Díky nižším nákladům v podobě DPH bez nároku na odpočet může být víc prostředků využito na financování hlavního úkolu České televize, tedy výrobu a vysílání pořadů. V následujících letech budou tyto prostředky nejvíc využity na financování přechodu na DVB-T2 v Česku,“ připomíná ČT.

Druhá vlna digitalizace televizního vysílání má v Česku začít právě letos. Podle rozhodnutí evropských orgánů z května 2017 se má pásmo 700 MHz uvolnit pro potřeby vysokorychlostního internetu, přičemž televize má místo stávajícího DVB-T začít využívat zmíněný úspornější standard DVB-T2, a to nejpozději do poloviny roku 2020. Na přípravu přechodu na DVB-T2 letos Česká televize vyhradila 294 milionů Kč, z toho 210 milionů jako náklady na provoz přechodové sítě a 84 milionů coby investice do modernizace svého zařízení.