„ČT bude muset úplně změnit distribuční mix“

Českou televizi opustil manažer obou vln televizní digitalizace Pavel Hanuš. „Vstupujeme do mimořádně obtížného prostředí,“ upozornil, „nástup sítí 5G změní totálně všechno.“

S Českou televizí se koncem roku 2020 rozloučil Pavel Hanuš, který řídil digitalizaci. Jak řekl, v 66 letech má ideální čas k odchodu, nadále ale bude k dispozici jako „seniorní poradce“. Vedoucí úseku strategie a rozvojových projektů se rozloučil na lednovém zasedání Rady České televize, kde představil zprávu o přechodu na síť DVB-T2. V ní konstatuje, že „Česká televize úspěšně zvládla takzvanou druhou vlnu digitalizace, ale bezprostředně vstupuje do třetí, tentokrát kontinuální vlny“. Radní zároveň upozornil, že s ní spojený nástup mobilních datových sítí 5G „změní totálně všechno“. 

Terestrické vysílání sice stále využívá víc než polovina obyvatelstva, připomněl radním Hanuš, ale současně prudce narůstá používání technologií IPTV, tedy vysílání po datových sítích. „Momentálně probíhá proces úplné adaptace informačně-komunikačních technologií do televizního prostředí. Když jsme dělali první vlnu digitalizace, dopad nebyl zdaleka tak zásadní jako dopad druhé vlny a té, co teď nastává. Ta souvisí právě s rozvojem sítí 5G,“ prohlásil Hanuš.

Penetrace televizních platforem v Česku. Zdroj dat: Nielsen Admosphere

Penetrace televizních platforem v Česku. Zdroj dat: Nielsen Admosphere

Penetrace televizních platforem v Česku. Zdroj dat: ATO, prosinec 2020

Penetrace televizních platforem v Česku. Zdroj dat: ATO, prosinec 2020

„Ono se vlastně změní totálně všechno. Změní se způsob výroby pořadů, distribuce, Česká televize bude muset úplně nově vydefinovat distribuční mix.“ Vzniknou podle něj nové možnosti, formy distribuce, interakce. „Mediální prostředí se v příštích pěti až šesti letech zásadně promění. A predikcí, jak se promění, je strašné množství,“ uvedl Hanuš, který ve své zprávě odkazuje na budoucí vývojové scénáře od poradců z Deloitte.

Televize a video v roce 2030 podle Deloitte

 1. Ztraceni v rozmanitosti (Lost in Diversity)
  Televizní a video trh se vyvine do rozmanitého ekosystému bez dominantních hráčů a vznikne stabilní rozdělení mediálního trhu.
 2. Univerzální supermarket (Universal Supermarket)
  Národní vysílání bude většinově nahrazeno a hlavní roli bude hrát několik globálních společností poskytujících služby na různých digitálních platformách.
 3. Pomsta vysílatelů (Revenge of the Broadcasters)
  Národní vysílací společnosti oslabí vliv globálních společností hlavně tím, že úspěšně zvládnou digitální transformaci.
 4. Dominance obsahu (Content Endgame)
  Globální vlastníci/producenti obsahu mohou přímo využít vazbu na spotřebitele, a to je postaví do role hlavního hybatele mediálního prostředí.

Je zřejmé, že stejně jako v minulosti se budou uplatňovat s různou silou všechny uvedené scénáře. 

Zdroj: Česká televize podle zprávy The Future of the TV and Video Landscape by 2030 od Deloitte

„Vstupujeme do mimořádně obtížného prostředí. Televize musí prakticky okamžitě začít vedle krátkodobé strategie vytvářet dlouhodobou strategii plánů, scénářů, které mohou nastat,“ zdůraznil manažer digitalizace. „Vždy jsme s digitalizací uspěli, když jsme měli definované krizové momenty, které mohou nastat. [Česká] televize z podstaty - tím, že je veřejnoprávní, podléhá zákonu o veřejných zakázkách a podobně - je pomalá v reakci na změny. Jestliže je chceme zvládnout, musíme být připraveni dostatečně dopředu. Tak jsme se o to vždycky snažili a myslím, že [ČT] v tom bude pokračovat.“

Hanuš také upozornil, že nízkorozpočtové televize můžou přijít o schopnost produkovat vlastní pořady: „Jeden ze scénářů je, že globální společnosti původní tvorbu zcela vymažou. V tomhle jsme na stejné lodi s komerčními vysílateli.“ Vyzval proto k hledání společného řešení: „Bylo by ideální, kdyby české televize z hlediska udržení produkční schopnosti dokázaly najít konsenzus, jakým způsobem prezentovat pořady v rámci videoplatforem.“

Odkázal přitom na to, že tuzemské televizní rozpočty jsou nesrovnatelné se světovou filmovou produkcí: „Jan Hus České televize stál hodně peněz, ale podívejte se na Jana Žižku režiséra Jakla. Tam se bavíme o desetinásobku, dvanáctinásobku nákladů.“ Film Jan Žižka má rozpočet půl miliardy. „Kdysi Avatar byl 1,7 násobek rozpočtu České televize,“ poznamenal Hanuš.

Teď podle něj bude klíčové rozhodnutí o míře akvizic a původní tvorby. „Osobně si myslím, že by mělo být zájmem všech, aby si Česká televize udržela produkční schopnost, aby tady byla původní tvorba. Aby ji digitalizace nezahubila,“ řekl manažer. Cena internetových technologií se snižuje, profesionální naopak zdražují: „Otázka zní, jak má televize vypadat. Podle toho bude mít náklady. Můžou to být otázky jednotek milionů, desítek milionů, a taky miliard.“

Pavel Hanuš též radní informoval o kompenzacích za souběžné vysílání analogu a digitálu, kterými se teď zabývá Evropská komise, ale stále nejsou vyřešeny. „Náklady na přeladění byly uznány jako uznatelný výdaj. To jsou ale drobné, to se bavíme o deseti milionech. Náklady na souběžný provoz jsou stále otevřené. Teď se dokončují materiály k posouzení Evropské komise, která uzná, jestli to je oprávněný výdaj. Je to velmi komplikované. Jsou různé tam komerční vztahy a souboj různých platforem. Já se celou dobu snažil, aby Česká televize zůstala bokem sporů, protože by jí to rozhodně nepomáhalo,“ vysvětloval s tím, že jasno bude letos. „Po mých letitých zkušenostech jsme projekt nastavili tak, že když kompenzace přijdou, tak bezva, když nepřijdou, tak nás to nezahubí. V těchto velkých projektech musí Česká televize vždycky vycházet z toho, co je schopná zvládnout sama, a nemůže se spoléhat na to, že jí někdo pomůže. Protože on většinou nepomůže.“

Generální ředitel ČT Petr Dvořák Hanušovi poděkoval s tím, že byl významnou osobou první i druhé vlny digitalizace: „Jeho schopnosti kombinovat technické, společenské a politické události mají velkou zásluhu, že přechod proběhl co nejjednodušeji. Pavel Hanuš za sebou v České televizi vyryl hlubokou digitální rýhu a já věřím, že tady bude ještě dlouho vidět.“