ČT dala informace žádané policií po anonymním udání

Anonymní udání se v řadě bodů shoduje s nedávným kritickým projevem komunistického poslance Jiřího Valenty.

  • ČTK
  • 16. 05. 2015 12:50

Česká televize poskytla policii informace k veřejným zakázkám a hospodaření s poplatky, které po ní žádala na základě anonymního oznámení. Podnět, který se v řadě bodů shoduje s nedávným kritickým projevem poslance Jiřího Valenty (KSČM), ČT považuje za možnou snahu poškodit její dobré jméno a vtáhnout policejní orgány do současného politického tlaku na veřejnoprávní médium. ČT s policií spolupracuje a všechny požadované informace jí poskytla, řekl ČTK ředitel komunikace a vnějších vztahů Vít Kolář.

„Česká televize podala Policii ČR dne 15. května informaci ke všem bodům žádosti, o které požádala na základě anonymního udání,“ sdělil Kolář. Dotazy policie zmiňují zakázky na satelitní distribuci ČT HD, výběrové řízení na tiskové služby či rozbor činností brněnského studia. Právě o nichž mluvil poslanec Valenta při dubnové schůzi sněmovny, kdy vedle kritiky zpravodajství rovněž navrhl neschválit výroční zprávu o hospodaření ČT za rok 2013.

Právě na shodu některých bodů, jež zazněly ve Sněmovně, s aktuálním podnětem nyní upozorňuje ČT. „Anonymní podání policii může být účelovým pokusem o poškození dobrého jména ČT a vtažením policejních orgánů do stávajícího politického tlaku. A to především v aktuálním kontextu volby členů Rady ČT v Poslanecké sněmovně a jednání o výročních zprávách o hospodaření za rok 2013 a o činnosti za rok 2014,“ zmínil Kolář. Doplnil, že s žádostí o informace se policie na televizi obrací zpravidla několikrát za rok

Poslední žádost se přitom podle ČT v sedmi z osmi bodů týkala údajů, které jsou veřejně dostupné. Jako například šesti veřejných zakázek, jež se uskutečnily v režimu otevřeného řízení, či inkasa poplatků, o kterém televize informuje ve veřejných dokumentech a na webových stránkách. Podání, ze kterého aktuální žádost vychází, navíc obsahuje některé nepřesnosti. Dotazuje se například na termín založení, číslo a výpisy účtu rezervního fondu televizních poplatků. Takový fond však v hospodaření televize nefiguruje a jde jen o označení účetní kategorie inkasa koncesionářských poplatků.