ČT je v exekuci, kvůli sporu ohledně hostů Otázek

Veřejnoprávní televize odmítla poskytnout informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak ji ve sporu s Unií obhájců v pravomocném rozsudku nařídil Městský soud v Praze. Zjistil to web Česká justice. Spor je o vyváženost debatních Otázek Václava Moravce.

  • ČTK
  • 12. 10. 2020 16:05

Česká televize je v exekuci kvůli nerespektování pravomocného rozsudku, kterým prohrála spor s Unií obhájců. Uvedl to web Česká justice. Obhájci podle něj požadovali informace o výběru hostů k justičním tématům v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce a ČT je neposkytla ani poté, co dal soud unii za pravdu.

Web napsal, že unie se na televizi obrátila v roce 2017. Podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádala ve čtyřech dotazech údaje k vyváženosti Otázek Václava Moravce. Pražský městský soud následně ve správním sporu konstatoval, že na odmítnutí odpovědi u dvou dotazů neměla ČT právo a že u dalších dvou otázek byla její odpověď nedostatečná. Nařídil jí proto, aby do 15 dnů část informací poskytla a u další části lépe vysvětlila své rozhodnutí.

„ČT ve lhůtě informace neposkytla, pouze zaplatila náklady řízení a podala kasační stížnost. Takovému postupu se Unie obhájců musí bránit, jde o protiprávní jednání, které sama ČT ve svých reportážích často kritizuje,“ řekl České justici advokát a člen prezídia unie Václav Vlk.

„Česká televize jedná plně v souladu s právními předpisy a dělá vše pro to, aby ochránila oprávněné zájmy ČT a principy nezávislé žurnalistiky. Pokud advokát Václav Vlk tvrdí, že ČT ignoruje právní předpisy a jednání České televize je protiprávní, nemá pravdu a Česká televize toto tvrzení odmítá,“ reagovala mluvčí televize Karolína Blinková.

ČT čelí v souvislosti s rozsudkem od poloviny září exekuci, kterou nařídil Obvodní soud pro Prahu 4. „České televizi, coby povinnému, může soudní exekutor ukládat tzv. donucující pokuty, jejichž účelem je donutit povinného ke splnění vymáhané povinnosti. Tyto pokuty lze ukládat opakovaně a lze je následně vymáhat jako peněžité plnění,“ sdělila České justici mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová. Dodala, že výše první donucovací pokuty může činit až 100.000 Kč.

„Exekuční řízení sice bylo zahájeno na návrh advokáta Vlka, nicméně běžný provoz ČT tím není nijak dotčen. Věc dosud není definitivně skončena, a proto se k tomu Česká televize dále vyjadřovat nebude,“ dodala Blinková.

Unie se ČT ptala mimo jiné na to, kolikrát byl do zmíněného diskusního pořadu od počátku roku 2012 pozván státní zástupce, kolikrát soudce a kolikrát advokát. Zajímalo ji také, kolikrát byli hosty pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a předseda České advokátní komory či jiný reprezentant této stavovské organizace.