ČT koupí pozemky u studia v Ostravě, Rada ČT posvětila i směnu

Na mimořádné schůzi radní schválili smlouvy, jež dají ostravskému studiu ČT větší jistotu.

Petr Dvořák. Foto: Vojta Herout

Petr Dvořák na první červnové schůzi Rady České televize. Foto: Vojta Herout

Česká televize koupí v Ostravě pozemky od Patricie Nikoly JobicLindy Jean Abram a smění pozemky se Simonem Pelikánem, který získá větší prostory a proto televizi doplatí 1,32 milionu Kč. Směnu na své dnešní schůzi schválila Rada České televize, zatímco koupě je suverénním rozhodnutím managementu ČT v čele s generálním ředitelem Petrem Dvořákem. Ten přitom na minulé schůzi předložil radě ke schválení obě smlouvy - jak o směně, tak o koupi. Obě rada odmítla. „Rada České televize nejen nemusí, ale ze zákona nemá schvalovat nákup nemovitostí, to závisí výlučně na managementu,“ upozornil dnes místopředseda Rady ČT Pavel Matocha. Do působnosti rady podle něj patří rozhodovat ohledně pozemků jen o prodeji, zatížení pozemků, zřizování věcných břemen či o dlouhodobých pronájmech. Dnes nicméně rada jednohlasně posvětila oba dokumenty. Smlouvu o prodeji vzala na vědomí, se smlouvou o směně vyslovila souhlas.

„Transakci jsem původně radě minulý týden předložil v celku, protože jedna část by neměla smysl bez vyřešení druhé, tedy nákup pozemků pod budovou je nutné doprovodit směnou pozemků, které dům obklopují. Neumím si představit, že bych radě předložil jenom směnu pozemků a zamlčel nákup. To by bylo netransparentní a klamavé,“ prohlásil dnes šéf ČT. „Postupoval jsem tedy v logice celého obchodu a maximálně otevřeně. Poté, co rada odmítla transakci uskutečnit, jsem hledal jiné řešení, které by bylo v zájmu televizního studia v Ostravě a celé České televize a umožnila bez rizik a možnosti vydírání nových vlastníků fungovat. Proto jsem předložil radě dnešní usnesení, které rozděluje rozhodnutí na část směny pozemků, kde je podle zákona jasně nutný souhlas rady, a nákup pozemků pod budovou, který je možný uskutečnit bez jejího souhlasu. Musím zároveň na závěr dodat, že jsem při přípravě dokumentů ani nepředpokládal, že celá transakce bude tímto způsobem problematizována a že rada odmítne situaci s odkazem na péči řádného hospodáře řešit. Vždy jsem pokládal radu za partnera, který chce spolu s managementem, a doufám, že i do budoucna bude chtít se podílet na hledání nejlepších možných řešení pro Českou televizi.“

Ve svém úvodním slově na dnešní schůzi rady ředitel Dvořák předeslal: „Nákup a zároveň směnu pozemků v Ostravě považuji stále za jediné správné řešení ohledně televizního studia Ostravě a také za nejlogičtější a nejhospodárnější řešení situace. Tímto postupem zajistíme jak naše majetkové poměry, tak zaručíme, že studio bude mít všechny potřebné podmínky pro výrobu pořadů, vysílání a provoz, bez hrozby nájmů, obstrukcí a nejistých provizorií při jednání s cizími majiteli. Analýza, kterou jsem vám v pátek zaslal, jasně ukazuje tuto výhodu nákupu a směny pozemků nad jakýmkoli jiným řešením.“

Dnešní schůze Rady ČT byla mimořádná a jejím jediným bodem byla právě situace ohledně pozemků v Ostravě. Tu chtěla televize i radní dořešit včas, nejpozději do zítřka má totiž Česká televize možnost využít předkupní právo. Na minulé schůzi rada s koupí nesouhlasila a další řádná schůze proběhne až 25. listopadu.

Ke smlouvě o směně náleží ještě ustanovení o zřízení služebností, tedy aby obě strany mohly ke svým budovám, k sítím či požární plošině, za což má Česká televize platit 60.000 Kč. Místopředseda Matocha toto vtělil do dodatečného usnesení. S tím souhlasila většina rady, zdrželi se předseda Rady ČT René Kühn a radní Martin Doktor, Tomáš SamekZdeněk Šarapatka. Šéf ČT upozornil, že usnesení je nadbytečné, neboť příslušné ustanovení je už součástí schvalované smlouvy o směně a právě zřízení služebností. Místopředseda Matocha argumentoval, že usnesení navrhl z opatrnosti, aby radu v budoucnu nikdo nepopotahoval.

„Rada předvádí více blamáž než kompetenci“

„Předmět toho, co jsme dnes schvalovali, byl úplně totožný jako před týdnem,“ shrnul dnešní jednání předseda Rady ČT René Kühn. Ten minulý týden nebyl proti příslušným usnesením, většina rady je ale nepodpořila a následně bez toho, aniž to bylo na programu schůze, odvolala celou dozorčí komisi, s odkazem na to, že podklady od ní k té kauze byly pochybné. „Je povinností členů rady se s danou problematikou seznámit a taky se snažit vidět věci v širších souvislostech a s kompetencí k dané problematice. Rada se svou vinou dostává do situace, že bude svolávat mimořádná jednání, aby nebránila provozním záležitostem České televize,“ apeloval předseda Kühn. „Měl jsem pocit, že část rady nebyla ani pořádně obeznámena s tím materiálem, s tou problematikou.“

„I dnešní, mimořádné jednání Rady České televize je možná nejlepší odpovědí pro mé rozhodnutí rezignovat na post předsedy,“ připomněl René Kühn, že dnes oznámil své odstoupení z funkce, „protože se prostě nemůžu zbavit dojmu, že rada v poslední době předvádí více mírnou blamáž než kompetenci. Vyzývám všechny, abychom se pokusili do příštích jednání atmosféru změnit, byli věcní, byli racionální, byli na jednání připravení. Je to velmi důležité. Vidíte, že se následně vnáší dezinformace a různé interpretace toho, co se děje. A to je velmi vážné. Nejde o radní České televize ani o jejího generálního ředitele, jde o zásadní veřejnoprávní instituci v této zemi.“