ČT kvůli aktivistům zpřísnila bezpečnostní opatření při zasedáních televizní rady

Volný přístup novinářů a dalších hostů do Cafe Restaurantu na Kavčích horách, kde probíhají schůze televizní rady, je minulostí. Česká televize zpřísnila bezpečnostní opatření pro vstup do restaurace. Ta je nyní v čase zasedání Rady ČT zamykána. Opatření platí od minulé schůze rady.

„V souvislosti s nedávnými nestandardními aktivitami zástupců veřejnosti na zasedáních Rady ČT jsme přistoupili ke standardním bezpečnostním opatřením, která jsou běžná na jakémkoli veřejném zasedání. Chceme jimi zajistit bezproblémový průběh všech veřejných zasedání Rady na Kavčích horách,“ sdělila Médiáři mluvčí televize Michaela Fričová.

Dosud mohla veřejnost přijít do restaurantu vedle hlavního vchodu do televize přímo z ulice, projít za zády jednoho z křídel stolu do U, za nímž radní sedí a zamířit ke krátké řadě stolků určených pro média nebo si sednout po stranách místnosti, na místa pro ostatní návštěvníky.

Ta je už pár zasedání částečně oddělena páskou. Předtím novináři musejí vejít hlavním vchodem a nechat zapsat na vrátnici České televize, poté jsou ochrankou hlavní budovy vpuštěni dovnitř. Do restaurantu přitom vedou zevnitř areálu televize dva vchody: první je určen pro radní a management televize, druhý pro novináře.

Druhý vchod je zároveň běžným vchodem do restaurantu a jeho součástí je bezpečnostní detekční rám. Oba vchody jsou přitom osazeny vstupními turnikety na kartu.