ČT kvůli žalobě odvolané komise najala právníky

Čtyři z pěti členů bývalé dozorčí komise Rady ČT podali žalobu právě kvůli svému odvolání.

  • ČTK
  • 08. 02. 2021 17:35

Česká televize najala právní kancelář KŠD Legal, aby zastupovala Radu ČT ve sporu o odvolání její dozorčí komise. Ukazuje to registr smluv. Rada svou dozorčí komisi odvolala loni v listopadu a čtyři z pěti jejích členů proti tomu podali v lednu žalobu u Městského soudu v Praze. Žalobě předcházela předžalobní výzva.

Důvodem odvolání komise byly podle radních vážné výhrady k práci komise jako poradního orgánu. Odvolaní členové s tímto krokem nesouhlasí. Tvrdí, že se nedopustili jednání, které by zpochybnilo jejich nezávislost a nestrannost. Samotné odvolaní považují za nezákonné především kvůli chybějící pravomoci odvolat dozorčí komisi jako celek. Rada ČT si ještě na podzim zvolila nový poradní orgán v kompletně obměněném složení.

Údaje v registru smluv ukazují, že rada může ve soudním sporu využívat služeb advokátní kanceláře, a to v rozsahu až 200.000 Kč. Objednávku s označením Zastupování Rady ČT v žalobě proti rozhodnutí dle usnesení č. 225/18/20 u Městského soudu v Praze zadala Česká televize vzhledem k tomu, že rada jako kontrolní orgán nemá vlastní právní subjektivitu.

Odvolání dozorčí komise radní v prosinci obhajovali před volebním výborem poslanecké sněmovny. Podle svého vyjádření postupovali stejně, jako v obdobném případě před 10 lety, kdy rada rovněž odvolala celou dozorčí komisi.

Stanovisko tehdejší radní Heleny Fibingerové z léta 2010

Stanovisko tehdejší radní Heleny Fibingerové z léta 2010

Nespokojenost s prací komise vyvrcholila při projednávání směny pozemku pod ostravským studiem, k němuž komise údajně včas nedodala některé podklady. Odvolat komisi navrhla radní Hana Lipovská. Dle místopředsedy rady Daniela Váni dozorčí komise jako jediný poradní orgán zklamala jeho důvěru, když mu radila, aby postupoval v rozporu se zákonem, proto byl pro její odvolání.

Pro odvolání hlasovalo celkem 10 ze 13 přítomných radních, kromě Lipovské a Váni také Pavel MatochaJiří KratochvílJiří ŠlégrVladimír Karmazín, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Roman BradáčLubomír Veselý a Pavel Kysilka. Proti byli Zdeněk Šarapatka a Martin Doktor. Hlasování se zdržel René Kühn. Schůze se neúčastnili Jaroslav DědičTomáš Samek.