ČT loni snížila náklady i výnosy o 467 milionů Kč

  • ČTK
  • 27. 06. 2019 00:00

Hospodaření České televize loni skončilo vyrovnaně s náklady i výnosy přes 6,7 miliardy Kč. Proti rozpočtu schválenému Radou ČT byly náklady i výnosy nižší o 467 milionů. Z toho v oblasti mzdových, výrobních a provozních nákladů úspory přesáhly čtvrt miliardy. Téměř dvoumiliardové mzdové náklady byly o 1 % nižší než plán, provozní a režijní náklady téměř 1,6 miliardy Kč se snížily o 6 %. 

Rada ČT ve středu na základě hospodářského výsledku i dalších parametrů schválila generálnímu řediteli televize Petru Dvořákovi za loňský rok odměnu 2,42 milionu Kč.

Výnosy z podnikatelské činnosti přesahující 690 milionů Kč byly o desetinu nižší, než plánoval rozpočet. Příjem z televizních poplatků 5,6 miliardy Kč byl proti plánu nižší zhruba o 25 milionů. Poplatníků bylo míň, než se čekalo, a přibývat jich začalo až v listopadu a prosinci.

Česká televize zahájila v roce 2018 přechod na nový vysílací standard DVB-T2. Vynaložené výdaje související s přechodem činily loni 185 milionů korun a zahrnovaly náklady spojené s provozováním přechodového multiplexu (150 milionů) a nezbytné investice do nových technologií (35 milionů).

Z loňských investic televize 401,5 milionu šlo 176 milionů na obměnu televizní techniky a infrastruktury a víc než 78 milionů na informační technologie a digitální archiv. Část peněz na investice, které nebyly utraceny, se přesunuly do letošního rozpočtu ČT.

Hospodaření bylo jedním z důležitých kritérií, na jejichž základě rada schválila přidělení bonusu Dvořákovi v plné výši, tedy 2,42 milionu. Je to desetinásobek jeho měsíčního platu. Dalším kritériem pro udělení odměny je kvalita vysílání a programu a manažerské výsledky. Maximální možnou odměnu dostal Dvořák i za rok 2017 a také za rok 2016, kdy byl ale bonus vzhledem k nižšímu měsíčnímu platu 2,3 milionu Kč.

Na letošní rok loni v prosinci Rada ČT schválila pro televizi vyrovnaný rozpočet s náklady a výnosy 6,674 miliardy Kč. Na televizních poplatcích se má letos vybrat 5,64 miliardy.

Sdílejte