V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

ČT mají u soudů o neuhrazené poplatky zastupovat vlastní lidé, ne najatí právníci

  • ČTK
  • 21. 08. 2013 12:35

Českou televizi by měli v běžných soudních sporech kvůli neuhrazeným poplatkům zastupovat primárně její zaměstnanci. Vyplývá to z dnešního nálezu Ústavního soudu. Soudci konkrétně zrušili verdikt, podle kterého měla žena z Ostravska platit ČT vysoké náklady řízení. Kvůli neuhrazenému televiznímu poplatku dlužila 675 Kč, související náklady řízení ale přesáhly 8.000 Kč. Televizi totiž při podání žaloby zastupovala advokátní kancelář. O nálezu informovala ČTK mluvčí soudu Jana Pelcová.

Podle ústavních soudců by bylo účelnější, kdyby běžnou agendu související s vymáháním poplatku řešili zaměstnanci televize, nikoli najatí právníci. „Ve sporech odvíjejících se od neuhrazených televizních poplatků nelze totiž paušálně (výjimka je samozřejmě možná) očekávat uplatnění do té míry specializovaných znalostí, jimiž by nedisponovali pracovníci zmíněného útvaru České televize,“ citovala Pelcová z nálezu.

Konkrétní kauzou neplatičky, která podala ústavní stížnost, se bude znovu zabývat Krajský soud v Ostravě. Musí zvážit, zda byly peníze na právníky vynaložené účelně, a znovu rozhodnout o nákladech řízení.

Ústavní soudy v minulosti opakovaně uvedl, že státní úřady, města i kraje by měli v prvé řadě zastupovat jejich zaměstnanci s právnickým vzděláním. Najatí advokáti prý připadají v úvahu ve složitých sporech. Nyní soud připustil, že činnost ČT sice není výkonem veřejné moci, na druhou stranu pracuje za specifických podmínek a těší se výsadnímu postavení. Lze tak na ni v určitých ohledech klást srovnatelné nároky jako na orgány státní moci.

Soud uvedl, že pokud poplatky například v roce 2012 tvořily téměř 90 % příjmů televizního rozpočtu, bylo by žádoucí a správné, aby si Česká televize sama zabezpečovala činnosti spojené s jejich správou a výběrem. Vysoké náklady právního zastoupení, které u soudu vždy nese neúspěšná strana, by pak také neměly sloužit jako „sankční mechanismus“ uplatňovaný proti neplatičům.

ČT loni vybrala na televizních poplatcích 5,756 miliardy Kč, což bylo o 6 milionů Kč více, než se plánovalo. V minulém roce rozeslala více než 340.000 upomínek ohledně nezaplacených poplatků. Z celkové dlužné částky 353 milionů Kč bylo ke konci března uhrazeno 141 milionů Kč.