ČT musí uvést na pravou míru nepravdu z pořadu Infiltrace

Soud nařídil České televizi odvysílat odpověď na nepravdivý výrok o spolku Pet Heroes.

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem z 15. října uložil České televizi, aby veřejně uvedla na pravou míru nepravdivou informaci, která zazněla v pořadu Infiltrace: Obchod se soucitem. V publicistické relaci režisérky Šárky Maixnerové a redaktorky Ivany Lokajové odvysílané loni 2. března zaznělo, že Nikol Burešová, předsedkyně spolku Pet Heroes, který se zabývá péčí o handicapovaná a ohrožená domácí zvířata, se na jeho úkor obohacovala, což se podle soudního verdiktu „nezakládá na pravdě“.

O rozsudku informoval právě spolek Pet Heroes. Rozhodnutí soudu se stalo v úterý 30. listopadu pravomocným, Česká televize se neodvolala. Upozornila nicméně, že „žádný z účastníků neměl v tomto sporu právo na náhradu nákladů řízení“ a „nelze tedy rozhodně mluvit o úspěchu ze strany žalobců v takovém podání, jak jej prezentuje paní Burešová“.

Znění požadované odpovědi

Dne 2. 3. 2020 byla odvysílána premiéra pořadu Infiltrace - Obchod se soucitem, který se z části zabýval činností spolku Pet Heroes, z.s. Není pravda, že zapsaný spolek Pet Heroes zaplatil za pronájem kanceláře v panelákovém bytě své předsedkyně Nikol Burešové v roce 2018 částku 980.000 Kč. Zapsaný spolek Pet Heroes v bytě Nikol Burešové žádnou kancelář nemá a Nikol Burešové neplatil žádné nájemné ani obdobné plnění.

Veřejnoprávní televize musí odpověď spolku uveřejnit na programu ČT1 v pondělí a čtvrtek následující po právní moci rozsudku. Do vysílání by se konkrétně měla dostat v pondělí 6. prosince mezi 21.10 a 22.10 a ve čtvrtek 9. prosince mezi 0.05 a 1.05.

„Soud nám dal zapravdu u toho nejdůležitějšího“

„Napadli jsme u soudu nepravdivé výroky a manipulace, které v pořadu zazněly a jsme rádi, že nám soud dal zapravdu u toho nejdůležitějšího. Možná jsme teď na dobré cestě k tomu, abychom očistili svou pověst. Ale rok a půl starostí, nákladů a stresu, které nám svou diletantskou prací připravila veřejnoprávní Česká televize, nám už nikdo nevrátí,“ prohlásila k rozhodnutí soudu předsedkyně spolku Burešová. Podle ní byl pořad „sestříhaný bez ohledu na fakta tak, aby jeho vyznění bylo co nejskandálnější“.

Česká televize zdůrazňuje, že šlo o žalobu o odpověď, nikoliv o omluvu, a že soud žalobu z velké části zamítl: „Je potřeba zdůraznit, že Česká televize v drtivé části ve sporu uspěla, když žaloba byla z převážné části zamítnuta (nebo zastavena z důvodu zpětvzetí žalobkyně Burešové či spolku Pet Heroes).“

Zamítnutí části žaloby se podle právníků České televize konkrétně týkalo neoprávněného požadavku žalobce Pet Heroes spočívajícího v tom, aby ČT uveřejnila tyto informace: „Dne 2. 3. 2020 byla odvysílána premiéra pořadu Infiltrace: Obchod se soucitem, který se z části zabýval činností spolku Pet Heroes z. s. Spolek Pet Heroes z. s. je oficiálně registrovaný zapsaný spolek jehož hlavní činností je péče o zvířata v nouzi. Nejedná se o útulek. Prostory, ve kterých Pet Heroes z. s. pečuje o zvířata, nemusí být označeny, nemusí uvádět IČO ani mít uvedenu provozní dobu. Není pravda, že kocour Mojito byl v době natáčení pořadu v karanténě. Kocour Mojito absolvoval karanténu již před návštěvou infiltrátorek, a to u veterináře. V době natáčení pořadu byl kocour Mojito umístěn v kleci, protože byl po operaci a jeho zdravotní stav vyžadoval omezení pohybu, jak doporučil ošetřující veterinární lékař. Peníze, které spolek Pet Heroes vybere nad rámec výdajů za určité zvíře, jsou použity v souladu s účelem sbírky, tedy ‚shromáždění finančních prostředků pro zajištění pomoci zvířatům v nouzi, opuštěným, týraným, krytí nákladů souvisejících s jejich péčí a zabezpečením, osvěta‘, což je v souladu se zákonnou úpravou. Peníze vybrané na operaci kocoura Mojita budou užity pro účely jeho operace. Není pravdou, že kocour Mojito není určen k osvojení, ale je zdroj financí. Kocour Mojito byl dne 14. 3. 2020 adoptován.“

„Soud konstatoval, že v rámci pořadu ‚vystupující osoby prezentovaly svůj názor a pohled na prezentaci třetí osoby‘. Navíc soud také správně konstatoval, že žalující strana situaci ohledně karantény kocoura Mojita ‚učinila nepřehlednou svým tvrzením ze dne 5. 10. 2019, ve kterém o karanténě kocoura Mojita hovořila‘,“ argumentuje Česká televize.