ČT plánuje postavit novou budovu zpravodajství

Česká televize chce nový prostor místo nynějšího, co už nevyhovuje. Má to stát 350 milionů.

Stávající budova zpravodajství České televize. Repro: Google Maps

Stávající budova zpravodajství České televize. Repro: Google Maps

Management České televize dnes poprvé představil plány na výstavbu nové budovy zpravodajství. Stála by v sousedství té stávající, tedy na místě dnešní budovy filmových laboratoří v Praze na Kavčích horách, a vyšla by maximálně na 350 milionů Kč. Záměr je součástí dlouhodobých plánů České televize na roky 2022 až 2026, které dnes projednávala Rada České televize. Většina radních stavbu podporuje, v zásadě ji ale podmiňují navýšením televizních poplatků. Podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka si ale instituce stavbu může dovolit, i když poplatky nevzrostou. 

Navržená částka 350 milionů Kč podle Dvořáka představuje hranici, kterou by investice neměla překročit. „Jde o ideový rámec. Postupně bychom přišli s detailnější popisem, jak by měla budova vypadat, co by měla obsahovat,“ vysvětloval radním generální ředitel.

Radní záměr podpořili, když poukazovali na špatný stav stávající budovy postavené na konci 70. let, která ani nebyla určená pro vysílání. Jde o bývalý objekt Výzkumného ústavu rozhlasového a televizního vysílání, který je rozčleněn na relativně malé prostory, což limituje velikost studií. „Už dnes je prostřední naprosto nedostačující. Nová budova je nezbytnost, která musí být součástí dlouhodobých plánů,“ podpořil záměr radní Martin Doktor. Podobně mluvili i další radní, ptali se ale po udržitelnosti rozpočtu České televize, který je dlouhodobě napjatý, jak ukazují i dlouhodobé plány pro roky 2020 až 2024.

„Možná je škoda, že s myšlenkou se nezačalo trochu dřív. Vzhledem k napjaté situaci se obávám, jestli peníze nebudou někde chybět. Pokud se stane ale něco s financováním, je to za mě strategicky prioritní,“ prohlásil radní Roman Bradáč. Ten také poznamenal, že dílčí rekonstrukce stávající budovy pro nepřetržitý provoz není možná. „Osobně to vnímám jako logickou investiční prioritu. Souhlasím, že si to bude moci ČT dovolit ve chvíli, kdy bude vyřešené financování. To je politická záležitost,“ připomněl René Kühn, že o případném navýšení poplatku rozhodují poslanci. „Rada se obává, aby na tuto obrovskou plánovanou investici bylo dost prostředků,“ shrnul předseda Rady ČT Pavel Matocha.

Podle Dvořáka záměr počítá se situací, kdy poplatky zůstanou stejné. „Dlouhodobé plány jsou konzervativní a počítají, že minimálně do roku 2024 nedojde k žádné úpravě financování České televize. Rámec jsme zabudovali i s tímto vědomím,“ vysvětloval generální ředitel. Připomněl přitom, že s novou budovou pro zpravodajství počítal už jeho kandidátský projekt, s nímž v roce 2017 obhájil funkci generálního ředitele ČT na dalších šest let. „Podmínky, v nichž dneska pracuje redakce zpravodajství, jsou z televizního středověku, nejsou srovnatelné s dalšími hlavními hráči na trhu, jako jsou Nova, Prima nebo Český rozhlas. Ti všichni mají daleko modernější newsroomy,“ řekl loni týdeníku Euro.

Jak řekl radním dnes, vedení televize ale čekalo, jestli bude dál platit výjimka pro odpočet DPH pro veřejnoprávní média. Poslanci ji loni nakonec prodloužili do 2024, pro Českou televizi to znamená, že může dál počítat se zhruba 300 miliony Kč ročně, které jí z rozpočtu neubudou.

Investici považuje Dvořák za logickou i vzhledem k inflaci. „Podle dlouhodobých plánů jsme měli mít na účtech miliardu, máme 1,4 miliardy. Zhruba 100 milionů máme na odložené investice, zbytek můžeme využít,“ argumentoval Dvořák. Doplnil přitom, že kdyby nedošlo na novou výstavbu, televizi stejně čekají investice do techniky ve stávající budově.

Plánovanou částku 350 milionů Kč televize odvodila i ze zkušenosti s výstavbou brněnského studia, kde dnes sídlí všechny tamější týmy, nejen zpravodajský. Celé studio nakonec vyšlo na 380 milionů Kč. Nová investice v Praze by měla být rozložená do dvou až tří let. „Ročně by tak stála tolik, kolik dáváme ročně na jeden výpravnější seriál,“ řekl Dvořák.

Pokud radní dlouhodobé plány na roky 2022 až 2026 přijmou, začne Česká televize připravovat konkrétní plány na výstavbu. Schvalovat je budou na příštím zasedání, usnesli se dnes. V příslušném hlasování o schvalování dlouhodobých plánů byli všichni pro, zdržel se radní Luboš Xaver Veselý.

Nakonec schválen i letošní rozpočet televize

Radní dnes nakonec schválili také rozpočet České televize na rok 2022. „Členové Rady ČT nevidí v návrhu rozpočtu zásadní problém. Je to v dobrém slova smyslu dokument kontinuity,“ okomentoval ho místopředseda rady Pavel Kysilka. Přesto chtěli radní přijetí rozpočet přesunout až na únorovou schůzi. Zdůvodňovali to tím, že v něm postrádají stručné vysvětlení, proč se letošní rozpočet liší oproti dlouhodobým plánům. Ty totiž nepočítaly se zmíněným odpočtem DPH. „Vnímal bych jako důležité, aby v úvodu bylo explicitně ukázáno, na co byly peníze využity,“ vysvětloval předseda Matocha.

Proti jeho záměru se ale ostře postavil Dvořák, podle něhož by neschválení rozpočtu blokovalo činnost televize. „Nemůžu podepsat pokyn k výrobě za dvě miliardy, máme zastavená výběrová řízení, čekáme totiž na schválení rozpočtu. Pokud v něm mají přibýt tři věty, je to do nebe volající,“ odmítal posunutí usnesení ředitel ČT. Připomněl, že televize rozpočet odevzdala 26. listopadu a radní tak měli dost času, aby k němu sdělili své námitky.

„Myslím, že jsme se do toho zamotali zbytečně. Nevidím důvod, proč bychom dnes nemohli hlasovat o rozpočtu, ostatně tak jsme to měli naplánované. Za mě nestojí nic v cestě,“ reagoval Xaver Veselý. Radní nakonec rozpočet schválili v navržené podobě a důvod, proč se liší oproti dlouhodobým plánům, vpravili do samostatného usnesení.