ČT reaguje na snahu poslanců ztlumit reklamy, zavádí evropskou normu pro jednotnou hlasitost

Česká televize upravuje zvukovou stopu svého vysílání, aby pořady i reklama měly stejnou hlasitost. Testování zvukového procesoru zahájila na programovém okruhu ČT4 a později i na ČT2, na nichž má na základě zákona povoleno vysílat reklamu.

Řídí se přitom nově vydaným doporučením Evropské vysílací unie, sdružení veřejnoprávních televizí v Evropě, jehož je členem.

Nová metodika má podle ČT umožnit, aby reklama nebyla hlasitější ani na jiných stanicích, ne jen programech ČT. Televize je zároveň zapracuje do obchodních podmínek, aby inzerenti dodávali své reklamní spoty či sponzorské vzkazy s patřičnou hlasitostí.

Česká televize tak reaguje na iniciativu poslanců volebního výboru, který se stará o mediální problematiku, a Věcí veřejných. Ti navrhují od 1. srpna 2012 přijmout drobnou úpravu zákona o vysílání, aby hlasitost reklam, teleshoppingu a sponzorských vzkazů nepřevyšovala hlasitost ostatních pořadů ve vysílání.

„Zvýšená hlasitost reklam oproti ostatním částem televizního vysílání je celosvětově vnímaným negativním jevem, který je hoden legislativní úpravy,“ upozorňují navrhovatelé v důvodové zprávě.

Státní rozpočet má novela zatížit 200 tisíc Kč ročně, za kterou má kontrolní a regulační rada pro vysílání pořídit novou techniku a zajistit nezbytná provozní opatření.

Doporučení Evropské vysílací unie s označením R 128 televize zveřejnila na svém webu.

„Toto doporučení je plně funkční a schůdné technické řešení problému hlasité televizní reklamy ověřené v zahraničí. Věříme, že k němu přihlédnou i čeští zákonodárci v rámci přípravy legislativní úpravy, podle níž by měl vzniknout zákonný rámec pro dodržování principů jednotné hlasitosti televizního vysílání,“ uvedl generální ředitel České televize Petr Dvořák.