ČT si na PR vybrala Bison & Rose, AMI a Stance

Externí agentury mají veřejnoprávní televizi propagovat pořady hlavně na internetu.

Pro veřejnoprávní Českou televizi čerstvě pracují tři soukromé PR agentury, a to Bison & Rose, AMI Communications a Stance Communications. V úterý o tom informovala mluvčí ČT Alžběta Plívová. „Jedna ze zakázek se týká komunikace nových pořadů České televize na sociálních sítích a internetu, druhá komunikačních a organizačních aktivit České televize v rámci kulturních a charitativních projektů, třetí pak evropské kampaně Evropské vysilatelské unie na podporu médií veřejné služby,“ přiblížila mluvčí.

„Maximální hodnota rámcové smlouvy je 9,7 milionu Kč na dobu čtyř let, tedy cca 2,5 milionu na rok a tři agentury,“ informovala také mluvčí. Připomněla, že ČT nemusí vyčerpat částku celou. Hodnotícími kritérii byla z 50 % nabídková cena, z 50 % kvalita návrhu strategie a plánu komunikace ČT mimo televizní vysílání, tedy primárně na internetu.

Televize o nových kontraktech informovala v úterý odpoledne, tedy před tím, než v dnešní, středeční Mladé frontě Dnes vyšel hlavní text, který se týkal právě nově vybraných PR agentur. Kompletní znění otázek a odpovědí zveřejnila mluvčí ČT s vysvětlením, že pět z celkových šesti „implikuje podivné souvislosti a spekulace, jež ignorují znalost základních principů zákona o zadávání veřejných zakázek, a vzhledem k tomu, že Česká televize již má zkušenost s manipulativním článkem Mladé fronty Dnes, který byl postaven na snaze ČT poškodit (článek Přes ČT se praly peníze z dubna 2015), a konečně i vzhledem k tomu, že majitel mediálního domu Mafra [Andrej Babiš - pozn. red.] před několika dny obvinil bez jakýchkoli důkazů zaměstnance České televize z nekalého jednání“.

Proč brát odborníky zvenčí

Mladá fronta Dnes sice na titulní straně zdůrazňuje, že jednu z firem „spoluvlastní poradce ministra vnitra“ (poradcem je míněn Miloš Růžička z Bison & Rose), neméně důležité ale v tomto případě je, proč Česká televize popsané činnosti outsourcuje. Komunikace původní tvorby je vedle její výroby klíčovou činností ČT. Navíc televize má své vlastní oddělení komunikace včetně několikačlenného tiskového oddělení, a také oddělení takzvaných nových médií, s celkem osmi úseky. Přesto si najímá odborníky zvenčí, prostřednictvím zakázky na „zajištění strategického poradenství a dalších služeb v oblasti public relations České televize za účelem posílení efektivity komunikace s diváky zejména v oblasti online platforem“. „Jde o zakázku, jejímž cílem je zlepšit komunikaci původní tvorby České televize a jejích pořadů primárně na internetu a sociálních sítích. Česká televize nemá v této expertní oblasti vlastní odborné pracovníky a je pro ni neefektivní je dlouhodobě zaměstnávat,“ tvrdí ČT. Připomeňme, že propagací na internetu, respektive sociálních sítích se zabývají především digitální agentury, veřejnoprávní televize nicméně zadala práci výhradně PR agenturám.

Zakázku vypsala televize poprvé v dubnu 2016, v červnu ji však zrušila (protože „počet uchazečů neumožňoval uzavření rámcové smlouvy“ - ČT dostala dvě nabídky, jen jediná se ale postoupila k posuzování), vzápětí v červenci pak vypsala tendr podruhé s týmž předmětem plnění. Dostala čtyři nabídky, jednu vyřadila, neboť ta nesplnila požadavky v zadání. Až v lednu 2017 přišla dohoda se třemi firmami. „V těchto dnech probíhá uzavírání smluv na dílčí zakázky vyplývající z rámcové smlouvy,“ uvedla Plívová.

Proč ČT agentury outsourcuje

Co dnes řekl Petr Dvořák na schůzi Rady ČT na dotaz, zda není lepší odborníky na propagaci na sociálních sítích zaměstnat interně

„Odborníci na tuto tématiku se hledají velmi těžko a my - i v rámci EBU - se snažíme najít cestu, jakým způsobem se dostat k divákům, kteří postupně od klasických televizních obrazovek odcházejí. To, že jsme použili agentury, které v této oblasti mají expertízu proto, že poskytují služby pro řadu jiných firem v jiných odvětvích, je proto, že jsme si chtěli vyzkoušet, jestli postupy, které s nimi dáme dohromady, budou fungovat. V případě, že by fungovaly, samozřejmě bychom pak vážili to, jestli se nám nevyplatí budovat nové oddělení a najímat lidi, kteří na trhu dneska jsou špatně dostupní a pokud jsou dostupní, jsou významně drazí. Když jsme si dělali ekonomickou analýzu tohoto postupu, vyšlo nám, že počáteční stadium, které bychom měli zvládnout, se nám vyplatí takový postup víc, než kdybychom v tuto chvíli zakládali oddělení, pro které - popravdě řečeno - nemáme úplně přesně konkrétní zadání.“