ČT si nechá vůbec poprvé externě zkontrolovat hospodaření, soukromou firmou za 5 milionů ročně

  • ČTK
  • 14. 09. 2012 08:40

Vedení České televize chce poprvé v historii nechat kontrolovat své hospodaření externě. Vyhlásí proto výběrové řízení na dodavatele statutárního auditu účetní závěrky a hospodaření ČT. Tento krok navazuje na komplexní rozbor činnosti, který zadal ve dvou veřejných zakázkách generální ředitel Petr Dvořák krátce po svém nástupu do funkce loni v říjnu, informovala dnes mluvčí ČT Michaela Fričová.

Statutární audit musí mít Česká televize ze zákona. Audit hospodaření, který by pravidelně prověřoval nakládání s finančními prostředky, ale Česká televize doposud nedělala.

„Celkový audit hospodaření České televize, který jsme nechali udělat a který v současné době prověřuje všechny významné smlouvy, ukazuje, že cesta nezávislé a pravidelné externí kontroly, která zajistí efektivní nakládání s finančními prostředky, je jediná správná. Je to zcela jiný pohled na organizaci, než jaký dává statutární audit. Kontrola hospodaření nezohledňuje pouze účetní doklady, ale zaměřuje se i na kontrolu efektivity nastavených procesů,“ uvedl Dvořák.

Předpokládaná cena nové společné zakázky činí 5,325 milionu Kč ročně. „S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a v takovém případě se v souladu se zákonem o veřejných zakázkách započítává do předpokládané hodnoty zakázky cena za prvních 48 měsíců, to je 21,3 milionu korun,“ uvedla Fričová.

Prvním obdobím, které bude vítězný dodavatel kontrolovat, bude rok 2012.