Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

ČT špatně prezentuje oblast vzdělávání, píší pedagogové televizní radě

Exemplární příklad, na kterém signatáři ukazují nedostatky ve vysílání, je speciál Po škole.

  • ČTK
  • 27. 10. 2011 17:36
Stěžujícím si nejvíc vadil speciál Po škole, odvysílaný na ČT24

Stěžujícím si nejvíc vadil speciál Po škole, odvysílaný na ČT24, dokumentoval prý ‚mediální nemohoucnost‘

Česká televize nedostatečně plní svou roli v informování o oblasti vzdělávání, napsali v otevřeném dopise Radě České televize mimo jiné zástupci českých vysokých škol. Způsob, jakým ČT vzdělávání mediálně prezentuje, směřuje podle signatářů dopisu spíše proti veřejnému zájmu, nikoliv k jeho podpoře.

Dopis podepsali například prorektor Univerzity Karlovy Stanislav Štech, prorektor Univerzity Pardubice Karel Rýdl či Bohumil Kartous ze společnosti Scio. Rada ČT se chce s dopisem nejprve seznámit.

Autoři dopisu také nabídli České televizi svou spolupráci u pořadů o vzdělávání. „Česká televize velmi vítá všechny podněty z řad odborné i laické veřejnosti,“ uvedl k tomu mluvčí ČT Ladislav Šticha. Vzdělávání je podle něj klíčovou součástí veřejné služby, kterou ČT poskytuje. Do budoucna proto bude vzdělávacím pořadům věnována mimořádná pozornost.

Rada ČT se podle své místopředsedkyně Dany Eklové s dopisem nejprve podrobně seznámí a pak zaujme stanovisko. Uvedla však, že nový generální ředitel se na tuto oblast jistě zaměří.

Podle autorů dopisu ovšem podpora vzdělávání neobnáší jen tvorbu a zprostředkování vzdělávacích pořadů. „Úroveň přístupu ke vzdělávání vyplývá i z toho, jakým způsobem budou lidé v České republice o vzdělávání a s ním spojených tématech uvažovat, jaké obrysy pro své úvahy si vytvoří, jak poučeně budou posuzovat informace, které jsou jim předkládány, jaké otázky si budou klást,“ píší.

Nezpochybňují prý přitom to, že se ČT vzdělávání po stránce zpravodajské i publicistické věnuje. Kladou si ale otázku, zda způsob, jakým ČT tuto svou roli doposud naplňuje, skutečně přispívá k tomu, aby divák dostatečně pochopil skutečný význam vzdělávání a jeho dlouhodobé efekty. Tedy zda má možnost díky ČT odpovědně zvážit, v jakém stavu současné vzdělávání v ČR je, co nejvíce potřebuje, kam by se mělo orientovat a čeho je k tomu třeba.

„Zhodnotíme-li, jakým způsobem zpravodajství a publicistika ČT ke vzdělávání přistupuje, docházíme k názoru, že v tomto ohledu ČT svou roli naplňuje nedostatečně,“ stojí v dopise.

Exemplární případ, na kterém je možné nedostatky ve vysílání ukázat, je podle autorů dopisu je diskusní pořad Po škole vysílaný 28. září na ČT24.

„Místo důkladnějšího vhledu do problematiky přinesl jen paletu povrchních názorových střetů; nikoliv odborná, ale politická stanoviska a přehled lobbyistických zájmů,“ kritizují autoři dopisu. Pořad podle nich divákovi neumožnil hlubší vhled do podstaty a proměn současného vzdělávání a do jeho potíží. Místo toho spíše dokumentoval celkovou mediální nemohoucnost, která vzdělávání poškozuje.

„Samozřejmě ne všechny pořady se povedou,“ okomentovala to Eklová. Nechce však hájit pořad, aniž by ho viděla.

„Je pravděpodobné, že na vině je i celkově menší mediální zájem o tuto oblast a z toho vyplývající neznalost a nekompetentnost těch, kteří informace připravují a zprostředkovávají,“ konstatuje se v dopise. To však prý nemůže být omluva pro výběr nepřiměřených témat, volbu pseudootázek nebo nevhodnou skladbu pozvaných hostů.

Autoři dopisu nabídli v jeho závěru České televizi svou případnou spolupráci v oblasti pořadů o vzdělávání. „Česká televize velmi vítá všechny podněty z řad odborné i laické veřejnosti,“ okomentoval to mluvčí ČT Ladislav Šticha. Vzdělávání je podle něj klíčovou součástí veřejné služby, kterou ČT poskytuje. Do budoucna proto bude vzdělávacím pořadům věnována mimořádná pozornost.