V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

ČT vymohla za pět let od neplatičů 55 milionů Kč, stálo jí to ale víc než polovinu

  • ČTK
  • 24. 10. 2012 19:03

Česká televize podala prostřednictvím advokátní kanceláře od roku 2007 žaloby na celkem 73 tisíc neplatičů televizních poplatků. Touto cestou získala téměř 55 milionů Kč. Náklady spojené s vymáháním dlužných částek však byly vyšší než polovina této sumy. Celkem dosáhly 34 milionů Kč. Představitelům Rady České televize to dnes na zasedání v Ostravě sdělil její člen Jiří Závozda.

Celkem podle něj smluvní advokátní kancelář podala žaloby v souhrnné výši dosahující 120 milionů Kč. Vymoci se podařilo 43 milionů a dalších bezmála 12 milionů televize získala na úrocích a přeplatcích. Náklady spojené s úspěšnými i prohranými žalobami a dosud nevrácené soudní poplatky pak dosahují 40 milionů Kč. V této sumě jsou i odměny advokátům. Čistý příjem se tak pohyboval kolem 21 milionů Kč.

Poměr mezi ziskem a náklady by se ale v budoucnu měl změnit. Generální ředitel televize Petr Dvořák dnes radním řekl, že jedná s advokáty o případném snížení nákladů na podané žaloby. „S trendem vymáhání jsem ale spokojený. Vývoj je pozitivní,“ řekl ČTK Dvořák.

Podle webu Všechnyzakázky.cz patří veřejná zakázka na vymáhání poplatků k pěti největším, které Česká televize za posledních šest let vypsala. Dodavatelem je advokátní kancelář Dalibora Kalcsa. Objem zakázky se uvádí ve výši 130 milionů Kč.

Ještě před podáním žaloby Útvar správy a vymáhání televizních poplatků dlužníky hromadně upomíná. „V prvním pololetí letošního roku rozeslal útvar přes 170 tisíc upomínek na celkovou dlužnou částku okolo 142 milionů Kč, z čehož už bylo uhrazeno 65 milionů Kč,“ uvedl Závozda.

V témže období pak pracovníci útvaru na základě dat získaných z energetických společností vyzvali 68 tisíc domácností či nově zaevidovaných podnikatelů, aby se zaevidovali a poplatek za používání televize platili. „Výsledkem toho bylo 6 tisíc nově přihlášených poplatníků,“ řekl. Za celý loňský rok takto pracovníci televize oslovili 100 tisíc domácností a podnikatelů. Získali 12 tisíc nových poplatníků.

Od roku 2007 také televize aktivně vyhledávala neevidované televizní přijímače. Využívala k tomu vyhledávací agenturu a na vymáhání pak i advokátní kancelář. Celkem takto ČT získala 125 milionů Kč. Víc než 55 milionů ale stála odměna určená vyhledávací agentuře a 10 milionů zaplatila advokátům. Dalších 6 milionů šlo na úhradu jiných nákladů. Čistý zisk pak tvořil 53 milionů korun. Tyto aktivity ale televize už ukončila. „S vyhledávací agenturou od roku 2010 nespolupracuje,“ řekl Závozda.

Podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích se televizní poplatek platí za každý televizor, který je způsobilý přijímat a dále pak reprodukovat televizní signál. Měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč.