V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

ČT za půlrok na dlužných poplatcích vymohla třetinu z kýžených 180 milionů Kč

  • ČTK
  • 17. 11. 2013 13:28

Česká televize v pololetí na upomínkách koncesionářských poplatků získala 58,5 milionu Kč, tedy asi třetinu z požadovaných 180 milionů. Dlužníkům rozeslala celkem 174.000 upomínek, kromě toho podávala prostřednictvím advokátní kanceláře žaloby na neplatiče a oslovovala nové poplatníky. Ukazují to materiály útvaru správy a vymáhání poplatků ČT. V pololetí dál pokračoval úbytek počtu evidovaných přijímačů.

V případě právnických osob se ČT pomocí datových schránek obrátila asi na 10.000 nově vzniklých subjektů, které upozornila na povinnost odvádět poplatky při užívání televize. Z nich přihlásilo přes 50 firem téměř 200 přijímačů. K zaplacení přirážky za neevidované přístroje bylo vyzváno rovněž asi 30 podniků z řad restaurací a hotelů, a to v celkové částce 2,9 milionu Kč.

Advokátní kanceláři bylo v pololetí předáno k zažalování přes 10.000 dlužníků televizního poplatku. K soudnímu vymáhání ČT přistupuje tehdy, pokud není dluh uhrazen ani po upomínce, ani po následné doporučené výzvě k úhradě. Podle materiálu, kterým se na posledním zasedání zabývala Rada České televize, bylo od roku 2007 takto advokátní kanceláři předáno 84.000 případů a přes 5.000 dlužníků nezaplacených přirážek.

Česká televize od konce loňského roku registruje pokles evidovaných televizních přijímačů, a to o zhruba 10.000 přístrojů. Plán inkasa z televizních poplatků byl v pololetí přesto překročen o 8 milionů Kč na 2,884 miliardy, stojí v materiálech ČT.

VÝBĚR KONCESIONÁŘSKÉHO POPLATKU ČT V 1. POLOLETÍ 2013, V KČ
ukazatel plán skutečnost rozdíl
výnosy z poplatků a přirážek 2.877.000.000 2.885.000.000 +8
z toho výnosy z poplatků 2.876.000.000 2.884.000.000 +8
Zdroj: Česká televize

Česká televize nedávno vypsala zakázku na dodávku nového systému pro evidenci, výběr a vymáhání koncesionářských poplatků. Současný systém, který funguje od roku 2004, už podle ní nesplňuje všechny technické nároky a náklady na jeho provoz jsou příliš vysoké.

Koncesionářské poplatky jsou hlavním zdrojem příjmů veřejnoprávní televize. V loňském roce bylo inkaso z těchto poplatků 5,76 miliardy Kč. Související položka, která zahrnuje přirážky k televizním poplatkům, úroky z prodlení, soudní poplatky a odměny advokátů, loni činila 75,9 milionu Kč. Česká televize vybrané peníze ukládá do fondu televizních poplatků, jeho čerpání se následně projeví v hospodaření.

Měsíční sazba televizního poplatku od roku 2008 činí 135 Kč. Domácnosti platí za jeden přijímač na rozdíl od firem, které jej odvádějí za každý televizní přístroj.