Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

ČT zjednodušuje manažerskou strukturu

Veřejnoprávní Česká televize vstupuje do roku 2018 s upravenou manažerskou strukturou. Nově má osm hlavních divizních ředitelů a dva ředitele studií (Brno, Ostrava) v přímé podřízenosti generálnímu řediteli Petru Dvořákovi. „Úpravy v manažerské struktuře České televize jsou motivovány především snahou o zjednodušení řídících a rozhodovacích struktur a navazují na můj kandidátský projekt pro nové funkční období,“ informoval šéf ČT Dvořák televizní radu koncem loňska. Dvořáka loni v dubnu rada zvolila do čela České televize na druhých šest let.

Ve struktuře ČT se ruší pozice výkonné ředitelky lidských zdrojů Barbory Smutné a výkonného ředitele právního úseku Tomáše Gawrona, kteří z televize odešli. Úsek Řízení lidských zdrojů zanikne a jeho podřízené útvary jsou zařazeny do divize Finance, kterou vede ředitel David Břinčil. Právní záležitosti přecházejí do nové vzniklé divize Korporátní vztahy a komunikace. Do ní se včlenila většina útvarů, které byly doposud napřímo řízeny generálním ředitelem - konkrétně úseky Interního auditu, Komunikace a vnějších vztahů, Kanceláře generálního ředitele, zmíněného Právního útvaru, Obchodního úseku, úseku Bezpečnosti a vnitřních služeb a Výzkumu a analýz. Ředitelem této divize bude dosavadní výkonný ředitel Vít Kolář.

V divizi Technika a provoz, kterou vede Milan Cimirot, vznikl úsek Technika s doposud podřízenými útvary. Novým výkonný ředitelem tohoto nového útvaru je Michal Kratochvíl, současný hlavní technolog ČT. A konečně do divize Zpravodajství, kterou řídí Zdeněk Šámal, se přesunul program ČT Sport s útvary vedenými ředitelem Jiřím Ponikelským.

Struktura managementu ČT od ledna

Generální ředitel

Petr Dvořák

Hlavní ředitelé divizí

  • Ředitel korporátních vztahů a komunikace: Vít Kolář
  • Reditel vývoje pořadů a programových formátů: Jan Maxa
  • Ředitel programu: Milan Fridrich
  • Ředitel zpravodajství a sportu: Zdeněk Šámal
  • Ředitel výroby: Václav Myslík
  • Ředitel techniky a provozu: Milan Cimirot
  • Finanční ředitel: David Břinčil
  • Ředitelka marketingu a nových médií: Denisa Kollárová

Ředitelé studií

  • Televizní studio Brno: Jan Souček
  • Televizní studio Ostrava: Tomáš Šiřina