Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

ČT znevýhodňovala před volbami a Moravec věděl otázky lidí předem, kritizuje rada

Rada míní, že v důsledku odchylek v předvolebních výzkumech „byly některé politické subjekty značně znevýhodněny“.

V pořadech největších televizí a rádií před krajskými a senátními volbami letos v říjnu byla řada pochybení, které mohly ovlivnit politickou soutěž. Na základě monitoringu předvolebních programů k tomu došla rada pro vysílání, která nyní vyzývá chybující stanice, aby jí vysvětlily, proč se to stalo.

Česká televize a Český rozhlas tak musejí vysvětlovat odchylky výsledků volebního modelu ve speciálech Otázek Václava Moravce, respektive Předvolebním speciálu Martina Veselovského. „V důsledku těchto odchylek byly některé politické subjekty značně znevýhodněny,“ tlumočila závěr předsedkyně rady Kateřina Kalistová. Výhrady má s kolegy také ke koncepci Moravcových speciálů. „Komunikace se zástupci veřejnosti, kteří se účastnili přenosů, nebyla spontánní, ale že probíhala podle předem připraveného scénáře,“ kritizují.

ČT se musí zpovídat také z toho, jak koncipovala pořad Politické spektrum. „V něm dostali zcela redakčně nekorigovaný prostor pro vyjádření zástupci jednotlivých kandidujících subjektů. Ti získaný mediální prostor v mnohých případech využili jako možnost propagace formou ne nepodobné reklamním spotům,“ seznala rada pro vysílání.

Nestrannost ve zprávách podle ní porušily také soukromé televize Nova a Prima i regionální liberecká Genus a ostravská Polar.

Tisková zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: Monitoring rozhlasového a televizního vysílání před a v průběhu krajských a senátních voleb 2012

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se dne 18. prosince 2012 seznámila s výsledky monitoringu televizního a rozhlasového vysílání před a v průběhu krajských a senátních voleb, které se uskutečnily v říjnu tohoto roku.

Monitoring se zaměřil primárně na programy veřejnoprávních provozovatelů České televize a Českého rozhlasu a rovněž na vybrané komerční rozhlasové a televizní programy s celoplošným i regionálním rozsahem vysílání.

Nejobsáhlejší monitoring České televize se soustředil na vyhodnocení předvolebního pořadu Otázky Václava Moravce Speciál a dále byla pozornost věnována přenosům z tiskových konferencí politických stran, pořadu Politické spektrum, pořadu Otázky Václava Moravce, hlavní zpravodajské relaci Události v období od 1. do 21. října 2012 a Volebním studiím České televize 13. a 20. října 2012.

Na komerčních programech Prima Family a Nova se monitoring zaměřil výlučně na hlavní zpravodajské relace vysílané v období od 1. do 21. října 2012. Konkrétně bylo vyhodnocení těchto pořadů zacíleno na příspěvky, které mohly v rozporu se zásadami objektivity a vyváženosti ovlivnit předvolební vývoj či volební preference diváků. Obdobné zacílení měla rovněž analytická kontrola vysílání regionálně orientovaných programů (GENUS PLUS, Polar, R1 Morava, R1 ZAK, Metropol TV, Brno TV).

Monitoring Českého rozhlasu se soustředil na vyhodnocení vysílání hlavního předvolebního pořadu, kterým byl Předvolební speciál Martina Veselovského z jednotlivých krajů a dále diskuzní pořad 20 minut Radiožurnálu (oba pořady ve vysílání programu Český rozhlas 1 Radiožurnál), pořad Jak to vidí (vysílaný na programu Český rozhlas 2 Dvojka) a Vizitky kandidátů (regionální stanice Českého rozhlasu). Vedle toho byla provedena analýza dalších informací určených voličům (např. Volební kuchařka na programu Český rozhlas 1 Radiožurnál).

Na celoplošných programech soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání (Frekvence 1 a RÁDIO IMPULS) se monitoring zaměřil výlučně na hlavní diskuzní pořady, jejichž obsah mohl ovlivnit volební preference posluchačů, tedy Pressklub (program Frekvence 1) a Impulsy Václava Moravce (ve spojení s Tématem dne na programu Rádio Impuls).

Výsledky monitoringu

Na základě zpracovaných analýz Rada rozhodla ve třech záležitostech vyžádat od České televize podání vysvětlení.

Česká televize bude povinna vysvětlit Radě odchylky mezi výsledky výzkumu volebního modelu, na jehož základě byli zváni hosté do pořadu Otázky Václava Moravce Speciál, a skutečnými volebními výsledky. Rada vyjádřila názor, že v důsledku těchto odchylek byly některé politické subjekty značně znevýhodněny. Další podání vysvětlení požaduje Rada rovněž k pořadu Otázky Václava Moravce Speciál, resp. k jeho koncepci. Na základě monitoringu lze usuzovat, že komunikace se zástupci veřejnosti, kteří se účastnili přenosů, nebyla spontánní, ale že probíhala podle předem připraveného scénáře. Moderátor předem věděl, kdo z publika dostane možnost položit hostům dotaz a rovněž jaký dotaz padne, a to s cílem vyvolání debaty ke konkrétnímu tématu. Divákovi ovšem tato „nahranost“ nebyla známa.

A konečně Česká televize podá Radě vysvětlení ke koncepci předvolebního pořadu Politické spektrum. V něm dostali zcela redakčně nekorigovaný prostor pro vyjádření zástupci jednotlivých kandidujících subjektů. Ti získaný mediální prostor v mnohých případech využili jako možnost propagace formou ne nepodobné reklamním spotům.

Monitoring zpravodajské relace Zprávy FTV Prima odhalil ve sledovaném období čtyři příspěvky, jejichž zpracováním se provozovatel mohl dopustit porušení ustanovení zákona, které ukládá provozovateli, aby ve zpravodajských pořadech dbal zásad objektivity a vyváženosti. Ve vysílání programu NOVA, resp. v relaci Televizní noviny byly zjištěny dva příspěvky, u nichž existuje podezření na porušení stejného zákonného ustanovení.

Nedostatky byly odhaleny i ve vysílání provozovatelů regionálních. Rada rozhodla upozornit provozovatele GENUS TV a.s. na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že kandidát do Senátu za obvod Jablonec nad Nisou Stanislav Eichler dostal v období před krajskými volbami ve vysílání programu GENUS PLUS značný prostor (3. října 2012 v pořadu Krajský kaleidoskop, 5. října 2012 v pořadu Minuty regionu, 6. října 2012 v pořadu Interview, 7. října 2012 v pořadu Týden v Libereckém kraji a 12. října 2012 v pořadu Zprávy z kraje), aniž by obdobný prostor dostali ostatní kandidáti na post senátora v obvodu Jablonec nad Nisou, čímž byla osoba kandidáta Stanislava Eichlera zvýhodněna.

Provozovatel GENUS TV a.s. rovněž bude Radou vyzván, aby podal vysvětlení, podle jakého klíče a kritérií byly zvány jednotlivé politické strany, resp. kandidáti politických stran do pořadu Interview vysílaného na programu GENUS PLUS v období od 6. září do 4. října 2012. Obdobné vysvětlení žádá Rada také od společnosti POLAR televize Ostrava, s.r.o. provozující program Polar. Z monitoringu tohoto programu nebylo zřejmé, na základě čeho byli vybíráni hosté do předvolebního pořadu Volební studio.

Také v případě provozovatele Český rozhlas byly shledány zásadní odchylky mezi výsledky výzkumu, na jehož základě byli zváni hosté do pořadu Předvolební speciál Martina Veselovského, a skutečnými volebními výsledky. Podle názoru Rady byly také v tomto případě některé politické subjekty značně znevýhodněny, a proto Rada požaduje po tomto provozovateli podání vysvětlení této skutečnosti.