Digitální agentury v Atlasu ukázaly, co mají letos nového. Připomeňte si na Twitteru či Instagramu.

ČT zrušila tendr na provozovatele iVysílání

Zdeněk Cendra si stěžuje, že nedostal kontrakt, ačkoli nabídl nižší cenu než O2, T-Mobile a LiveBox. ČT argumentuje, že si nebyla jista spolehlivostí a dostatečným zázemím uchazeče.

Veřejnoprávní Česká televize zatím nevybrala firmu, která bude v dalších letech provozovat její službu iVysílání, tedy internetový videoarchiv i živé přenosy a vysílání po internetu. A to navzdory tomu, že se jí ve výběrovém řízení sešly čtyři nabídky. Kromě operátora O2, který iVysílání provozuje v posledních dvou letech 2015 a 2016, se o zakázku ucházeli konkurenční T-Mobile a dále firmy LiveBox a SuperNetwork. Právě SuperNetwork nabídl nejnižší cenu. ČT však nakonec tendr zrušila.

Majitel SuperNetwork Zdeněk Cendra si na to veřejně stěžuje. „Vítěz tendru deal nedostal, protože tři jeho konkurenti, kteří nabídli cenu o 4 až 12 milionů vyšší, se nechali po otevření obálek vyloučit z formálních důvodů – chybějící výpisy z rejstříků, neodpověď na doplňující dotaz,“ argumentuje Cendra v obsáhlém textu na webu Medium. Zveřejnil přitom ceny, které uchazeči nabídli. SuperNetwork přišel s necelými 26 miliony Kč, O2 a LiveBox chtěli necelých 30 milionů, T-Mobile téměř 39 milionů.

Česká televize tvrdí, že tendr zrušila kvůli pochybnostem o spolehlivosti SuperNetwork. „Zkušenosti s předmětem zakázky tento uchazeč prokázal prostřednictvím osvědčení o poskytovaných službách vystaveným hongkongským internetovým rádiem/uložištěm, přičemž osvědčení bylo bez razítka a hlavičkového papíru a uvedená kontaktní osoba nereagovala na pokus o ověření této reference. Uchazeč není také přítomen v Nix.cz, největším propojovacím bodu na českém internetu, v roce 2014 byla odtud jeho sesterská společnost vyloučena,“ reagovala pro Médiář mluvčí ČT Alžběta Plívová.

Ta rovněž zdůrazňuje, že ČT postupovala podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Teď chce vypsat tendr znovu. „Cílem bude dosáhnout stejné nebo lepší ceny, než byly nabídkové ceny uchazečů v původním řízení,“ uvedla také mluvčí.

Probíhající kontrakt na provozování iVysílání v letech 2015 a 2016 před časem získal operátor O2, která za vysoutěženou cenu 14,3 milionu Kč vystřídala firmu Visual Unity. Dalšími účastníky tendru tehdy vedle Visual Unity byly – stejně jako letos – firmy LiveBox a T-Mobile.

Celé vyjádření ČT k tendru na iVysílání

Česká televize vyhlásila veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení v květnu 2016. Nabídky byly podány 28. 7. 2016. Dva uchazeče musela následně Česká televize vyloučit pro nesplnění kvalifikačních požadavků, třetího z důvodu, že nereagoval na výzvu k vysvětlení nabídky. Tento proces Česká televize nemůže nijak ovlivnit. Do fáze hodnocení tedy postoupila jediná nabídka.

Jediným zbylým uchazečem zůstala společnost mající jediného společníka, fyzickou osobu, základní kapitál v hodnotě 200 000 korun, poslední účetní závěrku založenu do sbírky listin 5. 12. 2013, a to za rok 2012, ze které vyplývá, že společnost více než rok nesplácí své závazky, a má deklarovaných 5 zaměstnanců (údaje k 31. 12. 2012). Zkušenosti s předmětem zakázky tento uchazeč prokázal prostřednictvím osvědčení o poskytovaných službách vystaveným hongkongským internetovým radiem/uložištěm, přičemž osvědčení bylo bez razítka a hlavičkového papíru a uvedená kontaktní osoba nereagovala na pokus o ověření této reference. Uchazeč není také přítomen v NIX.CZ, největším propojovacím bodu na českém internetu, v roce 2014 byla odtud jeho sesterská společnost vyloučena.

V případech, kdy do fáze hodnocení postoupí jediná nabídka, zákon nechává na posouzení zadavatele, zda tuto jedinou nabídku vybere jako nejvhodnější, a to bez provedení hodnocení, nebo zakázku zruší a vyhlásí znova. Zadavatel se v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek rozhodl zakázku zrušit.

Česká televize nyní s respektem k zásadám Zákona o zadávání veřejných zakázek přistoupí knovému výběrovému řízení, a to tak, aby mohla být zachována kontinuita provozu iVysílání. Zadavatel zachová principy transparentnosti, rovného přístupu, nediskriminace a přiměřenosti a jeho cílem bude dosáhnout stejné nebo lepší ceny, než byly nabídkové ceny uchazečů v původním řízení. Zároveň upřesní poptávanou službu, jež se od doby, kdy začala být původní zakázka připravována (září 2015) technologicky vyvinula.

Další informace Česká televize poskytne až po uzavření smlouvy s poskytovatelem služby.

Zdroj: odpověď České televize na dotaz Médiáře