Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

ČT zrušila tendr na provozovatele iVysílání

Zdeněk Cendra si stěžuje, že nedostal kontrakt, ačkoli nabídl nižší cenu než O2, T-Mobile a LiveBox. ČT argumentuje, že si nebyla jista spolehlivostí a dostatečným zázemím uchazeče.

Veřejnoprávní Česká televize zatím nevybrala firmu, která bude v dalších letech provozovat její službu iVysílání, tedy internetový videoarchiv i živé přenosy a vysílání po internetu. A to navzdory tomu, že se jí ve výběrovém řízení sešly čtyři nabídky. Kromě operátora O2, který iVysílání provozuje v posledních dvou letech 2015 a 2016, se o zakázku ucházeli konkurenční T-Mobile a dále firmy LiveBox a SuperNetwork. Právě SuperNetwork nabídl nejnižší cenu. ČT však nakonec tendr zrušila.

Majitel SuperNetwork Zdeněk Cendra si na to veřejně stěžuje. „Vítěz tendru deal nedostal, protože tři jeho konkurenti, kteří nabídli cenu o 4 až 12 milionů vyšší, se nechali po otevření obálek vyloučit z formálních důvodů - chybějící výpisy z rejstříků, neodpověď na doplňující dotaz,“ argumentuje Cendra v obsáhlém textu na webu Medium. Zveřejnil přitom ceny, které uchazeči nabídli. SuperNetwork přišel s necelými 26 miliony Kč, O2 a LiveBox chtěli necelých 30 milionů, T-Mobile téměř 39 milionů.

Česká televize tvrdí, že tendr zrušila kvůli pochybnostem o spolehlivosti SuperNetwork. „Zkušenosti s předmětem zakázky tento uchazeč prokázal prostřednictvím osvědčení o poskytovaných službách vystaveným hongkongským internetovým rádiem/uložištěm, přičemž osvědčení bylo bez razítka a hlavičkového papíru a uvedená kontaktní osoba nereagovala na pokus o ověření této reference. Uchazeč není také přítomen v Nix.cz, největším propojovacím bodu na českém internetu, v roce 2014 byla odtud jeho sesterská společnost vyloučena,“ reagovala pro Médiář mluvčí ČT Alžběta Plívová.

Ta rovněž zdůrazňuje, že ČT postupovala podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Teď chce vypsat tendr znovu. „Cílem bude dosáhnout stejné nebo lepší ceny, než byly nabídkové ceny uchazečů v původním řízení,“ uvedla také mluvčí.

Probíhající kontrakt na provozování iVysílání v letech 2015 a 2016 před časem získal operátor O2, která za vysoutěženou cenu 14,3 milionu Kč vystřídala firmu Visual Unity. Dalšími účastníky tendru tehdy vedle Visual Unity byly - stejně jako letos - firmy LiveBox a T-Mobile.

Celé vyjádření ČT k tendru na iVysílání

Česká televize vyhlásila veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení v květnu 2016. Nabídky byly podány 28. 7. 2016. Dva uchazeče musela následně Česká televize vyloučit pro nesplnění kvalifikačních požadavků, třetího z důvodu, že nereagoval na výzvu k vysvětlení nabídky. Tento proces Česká televize nemůže nijak ovlivnit. Do fáze hodnocení tedy postoupila jediná nabídka.

Jediným zbylým uchazečem zůstala společnost mající jediného společníka, fyzickou osobu, základní kapitál v hodnotě 200 000 korun, poslední účetní závěrku založenu do sbírky listin 5. 12. 2013, a to za rok 2012, ze které vyplývá, že společnost více než rok nesplácí své závazky, a má deklarovaných 5 zaměstnanců (údaje k 31. 12. 2012). Zkušenosti s předmětem zakázky tento uchazeč prokázal prostřednictvím osvědčení o poskytovaných službách vystaveným hongkongským internetovým radiem/uložištěm, přičemž osvědčení bylo bez razítka a hlavičkového papíru a uvedená kontaktní osoba nereagovala na pokus o ověření této reference. Uchazeč není také přítomen v NIX.CZ, největším propojovacím bodu na českém internetu, v roce 2014 byla odtud jeho sesterská společnost vyloučena.

V případech, kdy do fáze hodnocení postoupí jediná nabídka, zákon nechává na posouzení zadavatele, zda tuto jedinou nabídku vybere jako nejvhodnější, a to bez provedení hodnocení, nebo zakázku zruší a vyhlásí znova. Zadavatel se v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek rozhodl zakázku zrušit.

Česká televize nyní s respektem k zásadám Zákona o zadávání veřejných zakázek přistoupí knovému výběrovému řízení, a to tak, aby mohla být zachována kontinuita provozu iVysílání. Zadavatel zachová principy transparentnosti, rovného přístupu, nediskriminace a přiměřenosti a jeho cílem bude dosáhnout stejné nebo lepší ceny, než byly nabídkové ceny uchazečů v původním řízení. Zároveň upřesní poptávanou službu, jež se od doby, kdy začala být původní zakázka připravována (září 2015) technologicky vyvinula.

Další informace Česká televize poskytne až po uzavření smlouvy s poskytovatelem služby.

Zdroj: odpověď České televize na dotaz Médiáře