ČT2 uvádí dokumentární novinku Kovy řeší dějiny

Populární youtuber chce pomoci změnit výuku dějepisu na tuzemských školách.

Kovy řeší dějiny

Dokumentární roadmovie Kovy řeší dějiny zachycuje současnou mladou generaci

Jednou z mála novinek, které zůstaly v televizním programu měněném pod tlakem pandemie koronaviru, je dokumentární roadmovie Kovy řeší dějiny. Youtuber Karel Kovář alias Kovy se v ní bude věnovat problematice výuky moderních dějin. Novinku uvede veřejnoprávní ČT2, a to v úterý 31. března ve 20.55.

„K tématům jako studená válka, pád berlínské zdi nebo porevoluční dění v Česku jsme se dostali až v maturitním semináři,“ říká Kovář z vlastní zkušenosti. Proto se vydal napříč republikou, aby zmapoval situaci a pomohl hledat řešení. „Ozvali se nám studenti ze škol, kde je situace neutěšená. Objeli jsme celou republiku a vyzpovídali je. A pak jsme se jeli podívat za těmi učiteli, kteří výuku moderních dějin stíhají a ještě navíc ji umí dělat poutavě. Abychom ukázali, že to jde.“

„Nejhorším rysem současné výuky dějepisu je pravděpodobně to samé, co v mnoha jiných předmětech, tedy biflování oddělených faktických informací bez jejich propojení, smysluplného příběhu, širšího kontextu, mnohdy bez samostatné nebo kolektivní práce, bez náležité diskuse, bez ponoru do hlubších souvislostí a kontroverzí. Samotné moderní dějiny se zpravidla nestihnou probrat, případně jen povšechně,“ říká režisér Ivo Bystřičan.

„Naději vidím u všech učitelů, kteří se o proměnu snaží. Je potřeba podpora ze strany rodičů, ředitelů škol a ministerstva školství, ale hlavně to vyžaduje změnu, jak se učí učit na pedagogických fakultách. Tam se zpravidla nezměnilo za poslední dekády mnoho a je potřeba tuto zrezivělou brzdu uvolnit,“ míní.

„Jedná se o výrazný sociální problém, kdy pojetí výuky dějepisu neodpovídá potřebám společnosti svobodně, protože informovaně, se rozhodovat,“ dodává kreativní producentka Lenka Poláková.

Karel Kovář se často ve svých autorských videích zabývá zpracováváním společenských témat. V televizním dokumentu se objekty jeho zájmu stali učitelé, rodiče, ředitelé škol, pedagogické fakulty, školní inspekce i sám ministr školství. Film zachycuje mladou generaci i učitele, kteří ukazují, že výuku moderních dějin napravovat lze. „Moderní a soudobé dějiny nám mají potenciál pomoci líp chápat současnost,“ připomíná youtuber.