V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

ČT24 chce být zpravodajštější, ruší pět magazínů včetně Retra

Ve vývoji je naopak regionální diskusní týdeník i týdeník k aktuálním výročím Dokument ČT24.

Tísňová linka se podobá pořadu 112 na Nově téhož autora Míry Vaňury. Foto: ČT

Tísňová linka se podobá pořadu 112 televize Nova téhož autora Míry Vaňury. Foto: ČT

Česká televize potvrdila, že s přelomem roku zruší několik pořadů zpravodajské stanice ČT24, které mají spíše magazínový charakter. „Veškeré změny, které zaznamená vysílání ČT24, jsou prováděny s cílem ještě více posílit zpravodajský přínos kanálu,“ předeslala na dotaz Médiáře mluvčí ČT Alžběta Plívová.

Jak bylo patrné už v listopadu z interních materiálů, končí týdeník o socialistickém konzumu Retro (vysílá se šest let, od ledna 2008), Tísňová linka o případech záchranářů (připravuje Miroslav Vaňura, předtím autor obdobného pořadu 112 na Nově), magazín o počasí Turbulence, zdravotnický magazín Tep ČT24 a také debatní Před půlnocí, jehož nejvýraznější moderátorka Šárka Bednářová z televize odchází pro nadbytečnost.

Rozhovory Před půlnocí mají skončit i kvůli tomu, že vznikl kulturní kanál ČT Art a ten poskytuje podobný obsah. „Pořad Před půlnocí vznikl na samém počátku vysílání ČT24 na jaře 2005 jako doplněk zpravodajského programu. Vzhledem ke spuštění celého nového kanálu, který se věnuje kultuře v daleko větší šíři a zpracovává i témata blízká tématům pořadu Před půlnocí, a vzhledem k rozvoji dalších formátů na ČT24, tak bude tento prostor ve vysílání ČT24 využit pro zpravodajskou reflexi aktuálního dění,“ uvedla mluvčí.

Další tři relace už nebudou, protože nejsou dost zpravodajské: „Tep 24 je pořadem magazínového typu, které zpravodajská ČT24 vysílá jen okrajově. Prostor, který je těmto typům pořadů věnován, nyní vyplňují jiné formáty, které lépe zapadají do celkové koncepce ČT24, například denní formát zahraničního zpravodajství Horizont. Podobně je to s pořadem Turbulence a Retro. Stejně tak s Tísňovou linkou, není to formát, který by podporoval zpravodajskou funkci ČT24 tak jako formáty nově chystané.“

Jaké novinky budou? „Budou více naplňovat poslání zpravodajského kanálu, vedle Horizontu to budou například dva zpravodajské magazíny z produkce Deutsche Welle, ve vývoji je regionální diskusní týdeník i týdeník k aktuálním výročím Dokument ČT24. Poslední zmíněné formáty by se ve vysílání mohly objevit během první poloviny příštího roku,“ přislíbila mluvčí Plívová.