V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Čtenost Blesku klesla pod milion

Čtenost novin a časopisů v 1. pololetí 2015 vesměs klesla. Z deníků si meziročně polepšily jen Sport a Lidové noviny, z týdeníků Respekt a Týden. Roste i měsíčník Forbes.

Čtenost vybraných tiskovin v 1. pololetí 2015

Nějaký deník čte 65 % populace, stejné číslo jako v předchozím období. Supplementy čte 53 % (pokles o 1 % proti předchozímu období), týdeníky 63 % (- 1 %), čtrnáctideníky 45 % (+ 2 %, ale je třeba brát v úvahu, že v tomto segmentu přibyly dva nové měřené tituly) a měsíčníky 56 %. Aspoň nějaký časopis čte celkem 84 % české populace starší 12 let, aspoň nějaký tištěný titul celkem 90 % populace. Celkově je tisk schopen zasáhnout v Česku 90 % populace. Největší podíl stálých čtenářů má Blesk a Sport, 50 % čtenářů čte dva nebo víc deníků.

Poprvé v historii Media Projektu byla také prolomena hranice 50 % vybavenosti čtecími zařízeními. Polovina Čechů starších 12 let je tedy vybavena aspoň jedním ze tří druhů mobilních elektronických zařízení schopných přijímat obsah tisku (chytrý telefon, tablet, čtečka). Hnacím motorem vybavenosti domácností těmito zařízeními jsou přitom nepřekvapivě děti. Víc ne jedno zařízení má v současnosti zhruba 20 % osob, všechny tři 4 %.

Poprvé s novou metodikou

Media Projekt poprvé představil novou metodiku, která měla za úkol zvrátit trend zhoršující se dostupnosti domácností, které se začínají bránit tlaku podobných aktivit (spotřebitelské výzkumy, podomní prodej a podobně), zkvalitnit dotazovací vzorek a zreálnit dotazovací situaci. Dosavadní výběrový klíč proto nahradil kvótní výběr a dotazování nově probíhá na přesně vymezeném území, zčásti tedy už ne na konkrétních adresách. Dotazník se také zkrátil, takže dotazování trvá zhruba o tři minuty méně. Základní princip metodiky a kontroly dotazování ale zůstal zachován, výzkum probíhá na vzorku 12.561 respondentů.

Podle Pavla Šimoníka z výzkumné společnosti STEM/Mark tak došlo ke zlepšení souladu mezi sesbíraným vzorkem a populací. Podařilo se naplnit kvótní parametry i v menších kategoriích a ke snížení rozsahu vah. Čtenosti tisku přitom nebyly nijak vychýleny ani nahoru, ani dolů, a data nepřerušila dosavadní datovou řadu.

Nová metodika Media Projektu přinesla několik trendů: zůstala vysoká korelace mezi odhadovanou čteností a prodaným nákladem. Počty titulů s extrémně vysokými počty čtenářů na jeden prodaný výtisk tak klesají. Počet čtenářů na výtisk nepatrně roste u časopisů, u deníků naopak nepatrně klesá. Celkově roste čtenost časopisů o bydlení, čtenost titulů o zahradách a hobby a čtenost ekonomických, sportovních a zpravodajských časopisů.