Čtyřdenní pracovní týden: co přinesl digitální agentuře In creative

Jaké výhody přineslo zavedení kratšího pracovního týdne v online marketingové agentuře?

Digitální agentura In creative sáhla k zavedení čtyřdenního pracovního týdne už před rokem

Digitální agentura In creative sáhla k zavedení čtyřdenního pracovního týdne už před rokem

Čtyři pracovní dny v týdnu, to je trend, k němuž si po vzoru vyspělých západních zemí pomalu začínáme hledat cestu i u nás. In creative, digitální agentura pro online marketing, která vždy sázela na přátelskou, uvolněnou firemní kulturu a důvěru v zodpovědný přístup zaměstnanců, sáhla k zavedení čtyřdenního pracovního týdne před rokem. Nyní už má dostatek postřehů a dat, aby si mohla dovolit první hodnocení. Jaké výhody i nevýhody tedy volný pátek do této ambiciózní brněnské digitálky přinesl? A jaká úskalí obnáší? Pokusili jsme se to tu sepsat.

Proč jen 4 pracovní dny?

Už jsme to tu nakousli: protože digitální agentura In creative se dlouhodobě snaží být na špici pelotonu nejen co do profesionality, ale i co do moderního pojetí firemní kultury. Je tu silně zakořeněné přesvědčení, že zaměstnanec, který cítí důvěru a volnost, vrátí týmu vše dvojnásob. „Ícéčko“, které je od samého vzniku velkorysé například i pokud jde o sick days a home office, zvažovalo zavedení čtyřdenního pracovního týdne již dříve… až nakonec vše urychlil covid.

„Vnímám to tak, že marketing je obor velmi náročný na mentální kapacitu, takže při plném nasazení v pátky jsou již zaměstnanci velmi málo efektivní,“ vysvětluje Aleš Skoupý, provozní ředitel In creative. „Ekonomicky nedává smysl proplácet neefektivitu a je výhodnější nechat zaměstnance odpočinout, aby svůj potenciál během 4 dní využili na maximum. Je naším cílem, aby zaměstnanci vzpomínali na práci v In creative jako na dobu, kdy opravdu profesně rostli, kdy měli dostatek mentální kapacity a od zaměstnavatele cítili maximální podporu.“

Pro upřesnění je ještě nutné dodat, že podmínkou pro páteční volno v agentuře je, aby konkrétní zaměstnanec měl své úkoly hotové. Jednotlivci jsou tak sami motivováni, aby se pokud možno vyhýbali prostojům a více se soustředili na daný úkol.

Výsledky? K vyšší efektivitě pod menším tlakem

Volný pátek v In creative zavedli už před nějakým tím pátkem, takže si agentura může dovolit první hodnocení na základě výsledků i anonymního dotazování mezi členy týmu. Otázka přínosů je složitější, každá mince má dvě strany… a my začneme tou světlejší.

Plusy

Přínosy jsou zjevné a jednoznačně převažují:

  • Pocitově leží na zaměstnancích méně stresu. Lidé odvedou ve finále stejné kvantum práce, ne-li vyšší, navíc v méně tenzním rozpoložení. Jsou motivováni být maximálně efektivní.
  • V ideálním případě tým využívá pátek k sebevzdělávání, pro které v průběhu týdne není tolik prostoru.
  • Větší rovnováha mezi pracovním a osobním životem
  • Demonstrace bezvýhradné důvěry v zaměstnance, sázka na jejich zodpovědnost a schopnost organizovat si práci
  • V neposlední řadě jde o těžkou váhu mezi trumfy při získávání nových pracovních sil

Měli jsme obavy, že se sníží průměrné množství fakturovaných hodin. To se vůbec nepotvrdilo. Průměr se naopak zvedl. Čtyřdenní pracovní týden zvýšil efektivitu zaměstnanců.
Aleš Skoupý, COO In creative

Mínusy

Ano, jsou tu i nějaké ty pasti. Ale v In creative se je snaží pojmenovat a postupně na nich pracovat. Které jsou ty hlavní?

  • Klienti drtivou většinou pracují i v pátek a očekávají, že jim agentura bude k dispozici. To klade nároky především na projekťáky, aby byli na příjmu, a pokud vypukne „požár, který je nutné hasit ihned“, může to být problém. Naštěstí se ukázalo, že negativní dopad na komunikaci s klienty je minimální.
  • V případě práce, kterou konkrétní specialista dohání v pátek, už často toho dne nesežene jiného specialistu pro navazující úkol a projekt se zasekne do pondělí.

Skutečně víkend začíná ve čtvrtek večer?

V reálu má pátek zcela volný málokdo málokdy: velká část zaměstnanců ho spíše bere jako jistou rezervu pro nedodělky, případně pro úkoly, které by se jim nahromadily do následujícího týdne. V pátek je můžou dokončit bez obav, že jim k nim bude přibývat další práce, jako se to děje v týdnu.

Volný pátek není dogma

Je to o volbě. Zaměstnanci s „tahem na branku“ páteční volno ignorují bez ohledu na to, zda mají „splněno“. Ovšem například lidem s dětmi to rozvazuje ruce a umožňuje kromě jiného v pátek vyřídit osobní záležitosti, na které během týdne není prostor.

Zároveň platí, že volný pátek si o něco více užijí na odděleních, kde jedou spíše kratší úkoly než delší projekty, u kterých těžko předvídat vývoj. Například výkonová oddělení mají dopředu trochu přesnější přehled o svých činnostech než třeba projektoví manažeři či obchoďáci.

Firma v pátky jede na 30 % – zaměstnanci mají prostor pro dodělávky, dostatek klidu pro hloubkovou práci apod. Ubrali jsme pracovní den a zachovali platy v plné výši.
Aleš Skoupý, COO In creative

In creative rozšiřuje kanceláře a nabírá

V každém případě si agentura stojí za tím, že zavedení čtyřdenního pracovního týdne ji nezpomalil v rozletu. Spíš naopak. Jedním z důkazů je fakt, že velké moderní kanceláře v centru Brna jí začínají být těsné. Další prostor, který hodlá využívat jako třetí zasedací místnost, získala zakoupením bytové jednotky ve stejné budově. Navíc In creative navázalo spolupráci s kavárnou v přízemí, kam rozšířilo svou wi-fi síť, aby tu členové týmu mohli pořádat pracovní schůzky a meetingy.

S růstem souvisí i nabírání nových zaměstnanců a v současnosti In creative hledá lidi na několik pozic. Ve svém portfoliu má stabilní klienty a před sebou řadu zajímavých projektů, ve kterých najdou uplatnění jak senioři s ambicí dalšího profesního růstu, tak juniorští uchazeči, kteří tu mohou své zkušenosti teprve získat.

Text je placenou propagací agentury In creative

Sdílejte