Czech Promotion zakládá výzkumnou divizi, povede ji Michal Novák

Výzkumnou divizi vlastní napůl Czech Promotion a Perfect Crowd a z 10 % její šéf Novák.

Zleva Michal Novák vedoucí divize Czech Promotion Insight, Jan Schmid z Perfect Crowd, Zdeňka Meisnerová z divize Insight

Zleva Michal Novák vedoucí divize Czech Promotion Insight, Jan Schmid z Perfect Crowd, Zdeňka Meisnerová z divize Insight

Marketingová agentura Czech Promotion se rozšiřuje o novou výzkumnou divizi nazvanou Czech Promotion Insight. Reaguje tím na růst poptávky firem po výzkumech trhu a také potřebu maximálně zefektivnit marketingové kampaně, které pro ně fullservisová agentura realizuje. Klientům chce nabízet škálu kvalitativních a kvantitativních výzkumných služeb od segmentace cílových skupin, zjišťování nákupních rozhodovacích procesů, motivů a bariér, přes focus groups, dotazníky, rozhovory až po znalost a vnímání značky nebo mystery shopping.

Výzkumná divize je rovným dílem vlastněná agenturou Czech Promotion a agenturou Perfect Crowd, se kterou mateřská skupina už spolupracuje. Zbývající 10% podíl patří Michalu Novákovi, marketingovému řediteli Czech Promotion, který bude mít vedení divize na starosti. „S agenturou Perfect Crowd máme dlouhodobé zkušenosti opřené o stovky realizovaných průzkumů ročně. Jejich devizou je vlastní panel pro výzkum trhu a unikátní know-how a na naší straně pak zkušenosti s tvorbou funkčních kampaní pro firmy napříč obory,“ říká Novák.

Novou posilou výzkumného týmu je Zdeňka Meisnerová, která přichází z agentury Ipsos. Působila tam 10 let a měla na starost vedení rozsáhlých mezinárodních výzkumů zaměřených na značky a reklamy.

„Vybudování samostatné výzkumné divize je dalším přirozeným krokem růstu naší skupiny. Marketing se v dnešní době více než o emoce opírá o data, jejich profesionální analýzu a správnou interpretaci. Klientům pomáhají lépe poznat své zákazníky a nám navrhovat funkční marketingové kampaně,“ vysvětluje Jan Coufal, šéf Czech Promotion.

Sdílejte