Czech Tourism hledá kreativu pro další tři roky

Státní agentura CzechTourism poptává zpracování kreativního konceptu pro následující tři roky. Jde o zakázku v hodnotě 12,5 milionu Kč, nabídky je možné podávat do 1. srpna. Předmětem plnění je návrh a exekuce kreativního konceptu integrované marketingové kampaně, pro období od ledna 2019 do prosince 2021 napříč všemi marketingovými kanály. Jedná se o tvorbu spotů, vizuálů a brand manuálu na každý rok kampaně.