V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

CzechTourism tendruje kampaň na českou gastronomii

Státní agentura CzechTourism vypsala koncem března tendr na integrovanou marketingovou kampaň a s ní spojený mediální nákup na propagaci české gastronomie prostřednictvím značky Czech Specials. Předpokládaná hodnota kampaně činí 12,8 milionu Kč. Nabídky je možné podávat do 15. května do 10 hodin. Kampaň bude probíhat v Česku, Německu, Rakousku, Polsku a ve Francii podle stanovených mediálních plánů, a to v tisku, na internetu a na venkovních nosičích.