Dago a Global Marketing jdou společně do retailu

Výrobce reklamních nosičů a retailová agentura spouštějí komplexní řešení pro instore.

Zleva Daniel Jesenský, Marek Končitík, Michal Bařina a Martin Boček. Foto: Vojta Herout

Zleva Daniel Jesenský, Marek Končitík, Michal Bařina a Martin Boček. Foto: Vojta Herout

Tvůrce a výrobce POP médií Dago a retailová agentura Global Marketing uvádějí společný projekt komplexního řešení aktivit v instoru. Projekt s názvem Complex Retail Solution, zkráceně CRS, nabízí součinnost seniorních specialistů obou společností na vývoji a realizaci instore kampaní včetně návrhů různých instalací POP, jejich otestování v rámci pilotního výzkumu ještě před spuštěním aktivity, merchandising a monitoring po celou dobu trvání projektu a výzkum jeho účinnosti. Za Dago projekt zastřešují zakladatel  a spolumajitel společnosti Daniel Jesenský a obchodní a marketingový ředitel a spolumajitel Marek Končitík, za Global Marketing pak jednatel a spolumajitel firmy Michal Bařina a dále Martin Boček, šéf nově vzniklé divize poradenství právě pro instore komunikaci. Mezi první klienty CRS se zařadila česká potravinářská firma Bonavita.

„Jde o projekt, v němž spojujeme přednosti obou společností. Dago je zavedena firma v oblasti vývoje a výroby nosičů POP, Global Marketing se do hloubky zabývá servisní činností uvnitř marketů. Obě firmy se specializují na svou danou oblast a oběma se vyplatí vzájemná symbióza – Dago tak může získat od Globalu výzkumná data o reálném zákaznickém chování a efektivním napojení na flexibilní in-store služby, jako jsou merchandising a monitoring, Global Marketing od Daga zase zkušenosti s vývojem a fungováním  POP i možnost jejich pilotování před spuštěním plošné  aktivity,“ říká Daniel Jesenský.

Podle Michala Bařiny budou obě firmy na projektu spolupracovat jako nezávislé subjekty, přičemž celkový rozpočet každé akce realizované jeho prostřednictvím si rozdělí podle objemu vynaložené činnosti. „Dago zajišťuje vývoj, design i výrobu nosičů POP včetně možnosti jejich testování, my nabízíme logistiku v rámci marketů, umístění a správu nosičů včetně výzkumu jejich efektivity. Obě strany pak poskytují i poradenství,“ řekl Bařina.

Podle Marka Končitíka nebudou ceny za kampaně zadávané přes CRS vyšší, než jsou běžné ceny při zadávání těchto činností. „Dokážeme se ale rychleji a pro klienta efektivněji dostat k vytčenému cíli,“ uvádí Končitík.

Podle Bařiny má projekt sloužit jednak zadavatelům rychloobrátkového zboží, jednak samotným řetězcům, kterým by mimo jiné mohl pomoci optimalizovat prodejní plochu od nefunkčních POP řešení. Dlouhodobým cílem projektu pak má být i možnost pronájmu obchodních ploch přímo od řetězců bez zprostředkovatelských agentur a dlouhodobá spolupráce s řetězci i v oblasti výměny prodejních dat. V současné době probíhají jednání se všemi významnými obchodními řetězci o možnostech jejich zapojení do projektu.

„Ceny za pronájem prodejní plochy pro POP kampaně jsou značné, a přitom zadavatelé řeší dlouhodobý problém, jak udržet pod dobu kampaně své POP nosiče v obchodních řetězcích na domluvených pozicích a v prodeji schopném stavu, především dobře zásobené a nepoškozené. Náš projekt řeší i toto, a navíc umožňuje vybrat v pilotním výzkumu nosiče, které jsou pro danou kampaň nejúčinnější, a po jejím skončení kampaně ji vyhodnotit, především pak z hlediska naplnění marketingových cílů, zvýšení prodejů a podílu dané kategorie na prodejích,“ tvrdí Jesenský s Bařinou. Projekt podle nich může napomoci i v určité kompenzaci  slevových akcí, protože umožní díky efektivnějším realizacím mnohem více navýšit prodej bez přímé závislosti na nich, doplňuje Martin Boček. 

Celému řešení předchází retail safari, při němž se zástupci obou firem a zadavatele vydají přímo do obchodů a sledují jejich uspořádání a komunikaci kategorií a značek. Následuje testování a hodnocení možných médií POP z hlediska cílů kampaně a její vlastní realizace.

„Podlinková reklama přímo v obchodech nabývá na síle, ale marketéři o ní často nemají dostatek informací a zadání kampaní staví podle toho, jaké kampaně realizovali v minulosti. A protože nebývá u POP komunikace běžné vnímat určité souvislosti, setkáváme se pak třeba s přesvědčením, že lidé si jejich značku kupují kvůli její znalosti, přestože víme, že u daného produktu značka v místě prodeje není tím hlavním co rozhoduje. Manažeři prodeje se zase trápí s instalací a správou nosičů POS a POP, místo aby rozvíjeli obchodní kontakty. My se CRS projektovým řešením snažíme pro naše klienty celý proces tvorby a exekuce více zkomplexnit a zefektivnit s koncentrací na maximální profit,“ uvádějí zástupci Daga i Global Marketingu.

Global Marketing spoluvlastní firmu News Media, která vydává Médiář