“Zabíjet značky je dobré,” pravil v pátek na Marketing Festivalu Mark Ritson mimo jiné. Než bude možné jeho přednášku zakoupit na webu akce, doporučujeme jeho vystoupení z března a z října 2018 či z léta 2017 – v něčem stejná, v něčem podrobnější – i jeho starší pohled na sociální sítě.

David končí, šéfredaktorem Metra bude Holeček

Petr Holeček

Petr Holeček

Z deníku Metro mediální skupiny Mafra ke konci června po vzájemné dohodě odchází jeho šéfredaktor Jan David. Vedením redakce bude od 1. července pověřen Petr Holeček, dosavadní zástupce šéfredaktora, který působí v deníku 10 let. “Pozici šéfredaktora opouštím na vlastní žádost v přátelské atmosféře. Přesun do jiného vydavatelství neplánuji, mám záměr procházet novými životními výzvami v jiných oblastech,” uvedl bez dalších podrobností David.

David patří mezi dlouholeté zaměstnance Mafry. Nejprve působil jako redaktor a zástupce vedoucího pražské přílohy Mladé fronty Dnes, poté jako editor a následně vedoucí bezplatného deníku Metropolitní Expres. Dalších sedm let zastával pozici zástupce šéfredaktora deníku Metro. Na podzim roku 2014 byl pověřen řízením redakce deníku a od ledna 2015 byl jeho šéfredaktorem.