Dayswaps používá chatbota k plánování směn zaměstnanců

Platforma pro manažery Dayswaps pomáhá firmám i zaměstnancům plánovat směny. Aplikace směny sama rozvrhne podle nastavených kritérií a se zaměstnanci se pomocí chatbotů dokáže domluvit na případných změnách. Novinku už využívá řetězec Costa Coffee, testuje ji také automobilka Škoda. Apka umožňuje naklikat měsíční plán směn, přičemž vezme v potaz časové preference zaměstnanců i omezení vyplývající ze zákoníku práce. „Naše mise je pomoci manažerům líp a efektivněji plánovat provoz. Postavili jsme produkt pro plánování směn na jeden klik,“ tvrdí autoři aplikace Jakub Mynařík a Michal Čertický.

Zaměstnanci prostřednictvím aplikace předají své preference ohledně směn a manažer zadá kapacitní požadavky provozu. Dayswaps následně vypočítá optimální variantu. Při plánování dokáže zohlednit víc než čtyři stovky podmínek, jako nároky kladené zákoníkem práce, preference zaměstnanců, jejich zkušenost, fond pracovní doby či rovnoměrné rozložení práce v týmu. Systém s členy daného týmu komunikuje automaticky a požadavky na změny v naplánovaných směnách přijme i přes chatbota na Facebooku. Zaměstnancům stačí propojit svůj facebookový profil s profilem firmy v aplikaci. Následně mohou chatbota kdykoli požádat o přehled domluvených směn nebo se domluvit na změně. Požadované výměny pak manažer pouze schválí. Přehled směn si následně může zobrazit v Excelu.

Dayswaps rozplánuje směny všech zaměstnanců

Dayswaps rozplánuje směny všech zaměstnanců

Zaměstnavatelé v systému definují jednotlivé pozice

Zaměstnavatelé v systému definují jednotlivé pozice

Ke každé pozici přiřadí počet hodin a další specifikace

Ke každé pozici přiřadí počet hodin a další specifikace

Následně vytvoří denní plán, podle kterého aplikace připravý směny na celý měsíc

Následně vytvoří denní plán, podle kterého aplikace připravý směny na celý měsíc