Dejte aktivní souhlas vyššímu výkonu svých kampaní 

Hrozba, nebo příležitost pro firmy? Novela Zákona o elektronických komunikacích od nového roku mění pravidla hry.

Zdroj: O2 Media

Zdroj: O2 Media

Konec automatického navolávání call centry či nutnost opt-in souhlasu. To i další se od 1. 1. 2022 změnilo. Jak se popasovat s touto změnou a kde se na B2B trhu otevírají nové příležitosti?

O krok před

V roce 2018 čelilo O2 Česká republika důležitému rozhodnutí. Jak naložit s marketingovými souhlasy zákazníků? První cestou bylo pokračování s oprávněným zájmem - komunikací na firemní zákazníky s nabídkami O2. Druhou cestou bylo nasbírání aktivních souhlasů od všech zákazníků O2, které by firmu opravňovalo ukládat a zpracovávat anonymizovaná zákaznická data. Rozhodnutí mezi relativně nenáročnou cestou a investicí do udržitelné marketingové komunikace, které znamenalo defaultně zrušit souhlas u všech zákazníků a začít se sběrem nanovo. Sbírání nových marketingových souhlasů ukrývalo velký potenciál. Mimo jiné hlavně efektivní marketingovou komunikaci díky relevantnímu cílení. I proto se firma nakonec ubrala touto cestou. Dopady novely Zákona o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK) nyní ukazují, že se tento krok proměnil ve značnou konkurenční výhodu.

Dobrý sluha i dobrý pán ZoEK

ZoEK mimo jiné zahrnuje i úpravu pro cookies. Bez aktivního souhlasu se sběrem cookies nemůže být uživatel daných stránek sledován a jeho data nemohou být ukládána. I tady novela ZoEK ztěžuje podmínky pro cílení reklamy.

Už jste slyšeli o kampaních O2 Media? Formáty SMS, MMS, RTB a dalšími lze díky aktivním marketingovým souhlasům stále efektivně cílit na ty nejvíce relevantní zákazníky dle vybraných segmentů.

Osobní přístup není pro starý

Další změna nastala u akvizice zákazníků navoláváním automaticky generovaných čísel call centry. To se nyní stává minulostí. Pokud však pro vaši kampaň preferujete osobní přístup, i nadále můžete pro kampaně operátory využít.

Kampaní O2 Media (formáty SMS či MMS) O2 nejprve svým jménem osloví zákazníky, kteří udělili souhlas s nabízením produktů a služeb třetích stran. Díky pokročilým možnostem cílení je vysoce pravděpodobné, že právě tito lidé budou vašimi potenciálními zákazníky. Následně O2 od zákazníků, kteří proklikem v obchodním sdělení vyjádří zájem o vaši službu, získá souhlas s oslovením vaším jménem s vaší nabídkou a číslo vám předá. Vše v okamžiku, kdy je zákazník nejvíce nakloněn vašim službám nebo produktům. Úspěšnost kampaně se tak zvyšuje.

Novela ZoEK zamíchala kartami v cíleném marketingu. Pro SMS marketing se toho ale mnoho nezměnilo. Díky prvotní investici do sběru opt-in souhlasů mohou vámi vybrané segmenty i nadále dostávat vaše obchodní sdělení přímo do kapsy. U SMS a MMS to ale nekončí. Specialisté O2 Media vytvoří různě složité scénáře na míru vašim kampaním.

Text je součástí placené spolupráce se společností O2 Media