Distributor tisku PNS loni prodělal 75 milionů Kč

Meziročně došlo ke snížení ztráty skoro o sto milionů. PNS má novou členku dozorčí rady.

První novinová společnosti (PNS) v loňském roce 2021 hospodařila se ztrátou před zdaněním ve výši 75,4 milionu Kč. Ve srovnání s rokem 2020 tak došlo ke zlepšení o téměř 100 milionů. Výroční zprávu a řádnou účetní závěrku PNS za rok 2021, včetně vypořádání hospodářského výsledku, dnes schválila valná hromada společnosti. Za rok 2020 vykázala PNS ztrátu 175 milionů Kč, o 42 milionů méně než v roce 2019.

Akcionáři rovněž obměnili dozorčí radu. Její novou členkou byla zvolena Dominika Kalinová, místopředsedkyně představenstva, ředitelka pro finance a správu z mediální skupiny Vltava Labe Media. Kalinová nahradí stávajícího člena Víta Nantla z téže mediální firmy, kterému skončilo řádné funkční období.

První novinová společnost je největším distributorem tisku do prodejní sítě v Česku a po fúzi se společnostmi PNS Grosso a Mediaservis i největší alternativní společností zajišťující doručování adresných a neadresných zásilek v Česku. Hlavními akcionáři PNS jsou Mafra (37,51 %), Vltava Labe Media (35 %) a Czech News Center (27,02 %). Tiskem a doplňkovým zbožím zásobuje téměř 14.000 prodejních míst v Česku.