Distributor tisku PNS spadl do ztráty 85 milionů

Hospodářský výsledek skupiny zhoršila restrukturalizace před fúzí a náklady předplatného.

První novinová společnost, největší distributor tisku v Česku, loni zvýšila tržby o 13 % na 3,66 miliardy Kč, přesto jako skupina vykázala ztrátu 85 milionů. Rok předtím dosáhla zisku 41 milionů. Výsledky hospodaření ve středu schválila valná hromada. Do skupiny PNS spadají i společnosti Mediaservis a PNS Grosso. Samotná mateřská firma PNS byla loni v sedmimilionovém zisku.

„Hlavním důvodem záporného výsledku skupiny v roce 2019 byly náklady spojené s její restrukturalizací před fúzí, při níž se všechny společnosti skupiny k 1. lednu 2020 spojily do jediné nástupnické společnosti, a dál náklady spojené s distribucí předplaceného tisku. Provedené změny jsou základem pro to, aby PNS v nadcházejícím období fungovala efektivněji a vrátila se k ziskovému hospodaření,“ prohlásil předseda představenstva PNS Vít Rozsypal.

„Během roku 2019 se podařilo sjednotit a spojit řadu duplicitních činností a procesů, které vykazovaly dvě největší společnosti skupiny – PNS a Mediaservis. Začaly tak fungovat výrazně efektivněji a umožnily budoucí začlenění do jediné společnosti,“ uvádí firma. „Další synergie byly dosaženy v dopravě, kde byla část distribučních tras pro neadresnou distribuci spojena s existujícími rozvozovými trasami pro distribuci tisku a předplatného a tento proces stále pokračuje.“

„V roce 2019 proběhly nebo byly zahájeny i další optimalizační aktivity týkající se distribuční sítě pro doručování předplaceného tisku. Zde byly za využití matematického výpočtu a při současném zohlednění aktuálních možností doručování v daném místě navrženy optimální doručovací okrsky,“ přibližuje PNS. V dalších projektech se PNS věnovala sdílení a sjednocení doručovacích sítí pro jednotlivé segmenty (tisk, adresné a neadresné zásilky), aby se zlepšilo jejich fungování a personální zabezpečení. „V roce 2019 byl také zahájen projekt automatizace zpracování remitendy, který zvýší kvalitu a spolehlivosti tohoto procesu a uspoří personální náklady,“ uvedla skupina.

Akcionáři na valné hromadě prodloužili mandát členovi dozorčí rady Davidu Bregarovi o další tři roky a rozhodli o změnách stanov, které nově určují počet členů představenstva PNS na pět.

První novinová společnost je největším distributorem tisku do prodejní sítě v Česku a po fúzi se společnostmi PNS Grosso a Mediaservis také největší alternativní společností zajišťující doručování adresných a neadresných zásilek v ČR. Hlavními akcionáři PNS jsou Mafra (37,51 %), Vltava Labe Media (35 %) a Czech News Center (27,02 %).