Divizi lékařských titulů Mladé fronty vede Karel Novotný z GE Money