V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Do AMI Communications nastoupila Kristýna Kuncová

Kristýna Kuncová

Kristýna Kuncová

Novou členkou týmu PR agentury AMI Communications se stala Kristýna Kuncová. Ve společnosti bude pracovat na pozici Account Manager a bude mít na starosti klienty z oblasti financí a služeb.

Přichází z PR agentury Quent, kde působila od roku 2007. Věnovala se zde především korporátní komunikaci a přípravě PR aktivit pro společnosti z oblasti zdravotnictví a rychloobrátkového zboží.

Absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oboru Marketingové komunikace, a Univerzity Karlovy v Praze, oboru Mediální studia, začínala ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv v oddělení Publicity a dozoru nad reklamou.