Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Do AMI Communications nastoupila Kristýna Kuncová

Kristýna Kuncová

Kristýna Kuncová

Novou členkou týmu PR agentury AMI Communications se stala Kristýna Kuncová. Ve společnosti bude pracovat na pozici Account Manager a bude mít na starosti klienty z oblasti financí a služeb.

Přichází z PR agentury Quent, kde působila od roku 2007. Věnovala se zde především korporátní komunikaci a přípravě PR aktivit pro společnosti z oblasti zdravotnictví a rychloobrátkového zboží.

Absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oboru Marketingové komunikace, a Univerzity Karlovy v Praze, oboru Mediální studia, začínala ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv v oddělení Publicity a dozoru nad reklamou.