Do PR agentury pro neziskovky Storyhunters přichází Václav Zeman

Nový člen týmu Václav Zeman se zaměří na advokační kampaně neziskových organizací.

Václav Zeman

Václav Zeman absolvoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Většinu profesní kariéry se věnuje podpoře propagace sociálních témat a vzdělávání. Ve státní správě pět let zastával post mluvčího Agentury pro sociální začleňování. Spolupracoval s organizacemi Člověk v tísni nebo Frank Bold. V současnosti vedle Storyhunters působí v organizaci Škola Můj projekt.

Tým komunikační agentury Storyhunters, která se zaměřuje výhradně na klienty z neziskového sektoru, se rozrůstá o dalšího člena. Václav Zeman, který dřív působil jako tiskový mluvčí jednoho z odborů Úřadu vlády ČR nebo iniciativy Rekonstrukce státu, bude mít na starosti především advokační kampaně a propagaci sociální problematiky, o což je mezi organizacemi čím dál větší poptávka. Rozšíří tým věnující se media relations a PR podpoře společensky citlivým tématům, jako jsou dluhy a exekuce, terénní sociální služby, inkluzivní vzdělávání nebo chudoba seniorů. Celkem šestihlavý tým Storyhunters, který vede Lucie Nemešová, v současnosti pečuje o komunikaci 15 neziskovek.