Do tendru ATO se hlásí jen Nielsen Admosphere

O pětileté peoplemetrové měření se uchází jen stávající provozovatel Nielsen Admosphere, další předběžní zájemci GfK a Kantar Media přihlášku do tendru nakonec nepodali.

Do tendru Asociace televizních organizací (ATO) na crossplatformní elektronické měření sledovanosti a konzumace obsahu, zejména televizního vysílání, pro období 2018 až 2022, se přihlásil jen stávající provozovatel peoplemetrového výzkumu, výzkumná agentura Nielsen Admosphere (dřív Mediaresearch). Médiáři to sdělila jednatelka ATO Vlasta Roškotová.

„Dnes v pravé poledne jsme otevírali obálky s nabídkami. Vlastně jednu obálku s jednou nabídkou, a sice od stávajícího realizátora Nielsen Admosphere. O tom, zda nabídka splnila naše zadávací podmínky, rozhodne hodnotící komise v příštích týdnech. Pokud splnila, mohli bychom uzavřít smlouvu do konce roku. Pokud ne, budeme muset v souladu se zákonem tuto veřejnou zakázku zrušit,“ uvedla Roškotová.

Kantar: limitní cena je příliš nízká

O zakázku původně jevily zájem také výzkumné společnosti GfK a Kantar Media, ty ale nakonec přihlášku nepodaly. Kantar se přitom podílel na pilotním projektu nového měření. „Naše rozhodnutí nezúčastnit se výběrového řízení padlo v druhé polovině srpna, protože jsme zadávací podmínky přes veškerou naši snahu vyhodnotili jako nesplnitelné. Vznesli jsme k ATO řadu dotazů a podnětů, zda je lze změnit, respektive z našeho pohledu zreálnit, ale většina z nich byla zamítnuta,“ řekl Médiáři ředitel mezinárodního obchodního rozvoje Kantar Media Bronislav Kvasnička.

Podle Kvasničky se připomínky Kantaru týkaly tří hlavních oblastí - za prvé šlo o nízkou limitní cenu, která byla v nesouladu s novými požadavky, za druhé o navýšený počet i výši sankcí ve smlouvě, přičemž limitní cena neumožňuje provozovateli podle Kantaru vytvořit si na ně rezervu, a za třetí podle Kantaru „extrémně jednostranná smlouva“, která dodavateli nedává téměř žádná práva, například v oblasti pozdních plateb ze strany ATO.

Celková hodnota současné zakázky ATO činila 450 milionů Kč, přičemž dobíhající pětileté měření stálo 300 milionů Kč, což působilo jako 50% nárůst. Podle Kvasničky je to však příliš zjednodušující výklad. „Zakázka byla rozdělena na povinnou a nepovinnou část. Tou povinnou je základní peoplemetrové měření, které je limitováno cenou 320 milionů Kč. Oproti stávajícímu měření jde tedy o navýšení jen o 20 milionů, přičemž požadavky zahrnovaly navýšení peoplemetrového panelu o dalších 70 domácností, vykazování sledovanosti v reálném čase a řadu dalších funkcionalit,“ řekl Kvasnička.

„Popravdě jsem čekal, že se přihlásí jen stávající provozovatel, protože si nedokážu představit, že by se do limitní ceny vešel kdokoli jiný, kdo by měl měření nově instalovat. Ta cena vychází ze současného měření, ale je potřeba si uvědomit, že současný dodavatel používá již účetně odepsanou technologii. Nový dodavatel by musel měřící technologii zainvestovat, celé měření postavit, a to je v daných podmínkách nereálné,“ dodal. 

Jenom investice do peoplemetrových set-top boxů se podle něj pohybuje mezi 40 a 50 miliony Kč. „Je potřeba si uvědomit, že 300 milionů platila ATO jen v posledním pětiletém období, v předchozím období stálo měření 375 milionů Kč, a to právě z toho důvodu, že docházelo k obměně měřících zařízení,“ řekl Kvasnička.

Na nepovinnou část zakázky, která nebyla předmětem hodnocení, bylo podle něj vyčleněno 100 milionů Kč, které ale ATO nemusí proinvestovat. „Šlo o opční část. ATO se tedy může rozhodnout opce využít, a realizátor pak musí tuto část zakázky zajistit, ale asociace jí také využít nemusí. Přičemž se v ní objevují evergreeny jako sledování poslechu rozhlasu, které se v tendrech na peoplemetry několikrát objevilo, ale nikdy využito nebylo,“ uvedl.  

Dodatečné vyjádření poskytla Médiáři k tendru i marketingová manažerka GfK Czech Andrea Patočková: „Rozpočtové podmínky tendru byly nastaveny tak, že ve finále, při zohlednění všech požadavků na kvalitní realizaci, neposkytovaly příliš prostoru pro nového hráče, který by se musel vyrovnat s vysokou vstupní investicí. Proto asi není překvapivé, že nabídku nakonec podal pouze dosavadní poskytovatel služby.“

Měření chce sledovat i videa na internetu

Crossplatformní peoplemetrové měření by mělo v nové podobě zahrnovat společné měření sledovanosti klasického televizního vysílání a videí na internetu. Měření videoobsahu na internetu je takzvaná digitální část měření, oficiálně zvaná Projekt elektronického měření – digital (zkráceně PEM D), jehož výstupná data se propojí s výstupy z peoplemetrů. Součástí projektu jsou i související a doplňková měření a výzkumy a dále dodávka výstupních elektronických dat pro další účely.

Členy ATO jsou Česká televize, Prima, Nova, Asociace mediálních agentur, prodejce reklamy tematických televizních stanic At Media a hudební televize Óčko.