V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Dodavatelé: načasování novely o významné tržní síle je špatné

Na hodnocení efektů, které přinesla novela zákona o významné tržní síle, je podle dodavatelů ještě brzy. Uvádí to studie Mapování vztahu velkých maloobchodních řetězců a jejich dodavatelů, kterou ministerstvo zemědělství zadalo agentuře Focus.  Smlouvy se podle většiny dotázaných letos v reakci na novelu dělaly překotně a jsou většinou víceméně stejné jako ty předchozí, s výjimkou pasáže o poplatcích a bonusech. Finanční objem, které tato zadní marže obsahovala, se přesunul z velké části do netto cen (přední marže), z menší části zůstal v obratových bonusech, který povoluje zákon. „Ještě je brzy. Smlouvy se dělaly překotně. Čekáme na roční jednání na konci roku, tam se asi bude lámat chleba. Myslím si ale, že to vztahy dodavatel – obchodník spíše zkomplikuje,“ myslí si jeden z dotázaných dodavatelů.

Výhrady se objevily k načasování účinnosti dané novely v polovině roku. Důsledkem bylo, že se musely ani ne po půl roce znovu vyjednávat podmínky a dohody. V dalších letech by dotázaní dodavatelé uvítali, kdyby takové novely vstupovaly v účinnost na počátku kalendářního roku. To načasování nebylo šťastné. Už byly vyjednány dohody na další rok a nyní se to muselo překotně předělat. Řetězce tlaku využily, že ještě přitvrdily a my neměli dostatek na vyjednávání, které obvykle trvá 2 až 3 měsíce,“ komentuje jeden z dotázaných. 

Dodavatelé očekávají, že novela zákona nic zásadního nezmění, protože řetězce finančně zůstaly na svém, případně vztahy a pozici dodavatelů ještě zhorší. Tito respondenti novelu dokonce vnímali jako prvek, který rozkrýval léty vyjednané dohody, na něž se dodavatelé již víceméně adaptovali. Jiní projevovali obavy, aby zahraniční řetězce neobcházely danou novelu tím, že budou nakupovat zboží od svých matek se sídlem v zahraničí, kde takový zákon neplatí. Tím obejdou českou legislativu a jediným důsledkem bude omezený přístup českých dodavatelů do místních filiálek daných řetězců.

Zlepšila se transparentnost vyjednávání, chybí garance odběrů

Co dodavatelé vítají je, že novela přispěla k transparentnosti a zjednodušení vyjednávání o cenách, protože dříve se vyjednávaly dvě marže, nyní se vyjednávají víceméně jen netto ceny.  V novele jim ale chybí závazek garance ročního objemu odebraného zboží. Podle nich je nezbytné tuto skutečnost ošetřit, že dodavatelé přistoupí na nevýhodné podmínky obchodníků a ti během roku některé jejich výrobky stejně nahradí, pokud se najde někdo, kdo jim obdobné výrobky nabídne za výhodnějších podmínek. „Novela neřeší polskou konkurenci. Tam zemědělci neplatí sociální a zdravotní, mají větší dotace od státu. Tato nerovnost se pak promítá do toho, že nejsme konkurenceschopní. Dám příklad, když v Polsku nejsou kuřata, najedou jejich obchodníci sem a přeplatí nás třeba o korunu na kile a vykoupí živá kuřata od našich zemědělců. Tato kuřata doma zpracují a vrhnou je zpět na náš trh o osm korun levněji pod naše náklady. Jak je to možné?,“ ptá se dotázaný dodavatel. 

Nejlépe se jedná s Coopem, Globusem a Billou, nejhůře s Lidlem a Kauflandem

Řetězce byly hodnoceny na škále jako ve škole

Řetězce byly hodnoceny na škále jako ve škole

Z kvalitativní části výzkumu plyne, že nejhorší pověst v této oblasti mezi dodavateli mají diskonty. Důvodem je podle studie patrně fakt, že u nich se dodavatelé setkávají s nejtvrdšími vyjednávacími i obchodními podmínkami a s největším tlakem na nízké ceny. Nejhůře z hodnocení vyjednávání vyšel Kaufland a Lidl. Jejichž průměrného hodnoty udělené dodavateli se pohybují kolem hodnoty 3, což však na školní stupnici stále představuje hodnocení „dobře“. Nejlépe hodnocené jsou v tomto kontextu Coop, Globus a Billa, které dosahují výsledného hodnocení slabší dvojky na školní stupnici. Průměrného hodnocení odpovídající známce 2- na školní stupnici (2,6) dosahují Tesco, Hruška, Ahold, Makro a Penny.

České ministerstvo zemědělství zadalo agentuře Focus realizaci výzkumu, který měl prověřit vztahy obchodních řetězců s českými dodavateli. Výzkum nazvaný Mapování vztahu velkých maloobchodních řetězců a jejich dodavatelů byl proveden dvěma komplementárními metodami - hloubkovými rozhovory, kterých se zúčastnilo 10 středních nebo velkých dodavatelů do maloobchodních řetězců, a kvantitativním výzkumem mezi 164 dodavateli z různých segmentů. Cílem výzkumu bylo zjistit praktiky maloobchodních řetězců vůči dodavatelům a ověřit důsledky zavedení novely zákona o významné tržní síle platné od letošního června. Každý den v tomto týdnu vám Retailek přináší výsledky studie.