Dokážou výsledky vašich online kampaní konkurovat reklamě v televizi?

Tým Ogilvy Performance Marketing v Česku spravoval jen za poslední kvartál 2022 online mediální investici v hodnotě 330 milionů Kč – popustíme-li uzdu fantazii a přepočteme-li to na ceníkové ceny televizní reklamy. Díky dobře zvolené nákupní strategii a optimalizaci kampaní totiž mohou online média generovat stejný zásah jako televize, a to s mnohem nižší investicí.

Marketéři obvykle u plánování kampaní, kde je cílem maximální zásah v široké cílové skupině, sahají po investicích do televize. Televize je tradiční součástí mediamixu a vyznačuje se masivním zásahem, ale také vysokými náklady. Dnes už díky vysoké internetové penetraci v české populaci může televizi konkurovat i online reklama – dobře zvolená a nakoupená média mohou v optimalizovaných kampaních doručit srovnatelný výkon s mnohem nižší investicí.

Výkon online reklamy se dá porovnat s dalšími mediatypy

Aby mohli marketéři jednoduše porovnávat náklady na jednotlivé mediální kanály a jejich výkonnost, pracujeme nově u online kampaní s metrikou Viewable Target Rating Points (vTRPs). Target Rating Points je tradiční metrikou u offline kampaní a označuje populaci oslovenou viditelnou reklamou, která spadá do určité cílové skupiny nebo odpovídá přímo vaší konkrétní cílové skupině. Zadavatelé tak mají možnost okamžitého srovnání a vyhodnocení efektivity online kampaní vzhledem k ostatním media typům (primárně tedy televizní reklamě).

Představení této metriky v reportování bylo dlouho očekávanou změnou v rozvoji digitálního reklamního ekosystému Google Marketing Platform, který v sobě integruje nástroje na správu a analyzování reklamních kampaní (například Display & Video 360 nebo Campaign Manager 360). Tím se postupně tato marketingová platforma odděluje od ostatních základních nákupních systémů pro online reklamu. Dopočítání výsledků online kampaní na vTRPs jsme testovali už v minulém roce s neočekávaně dobrými výsledky – podařilo se nám dostat se s cenou za jeden vTRP pod tisíc korun. Srovnáme-li to s cenou za jeden TRP u televizní reklamy (tzv. cost per point, CPP), který se na základě ceníků komerčních televizí pro letošní rok pohybuje zhruba od devíti do třiceti tisíc korun, je to v rámci maximalizace investic do reklamy nadstandardní výsledek.

Přehled kampaní s výsledky, které byly v roce 2022 realizovány pro klienty napříč segmenty pomocí Display & Video 360

Přehled kampaní s výsledky, které byly v roce 2022 realizovány pro klienty napříč segmenty pomocí Display & Video 360. Kliknutím zvětšíte

Zajímejte se o měřitelnost impresí a viditelnost reklamy

Srovnání výkonu digitální kampaně s ostatními mediálními kanály, jako je televize, print nebo outdoor, umožňuje marketérům efektivnější rozložení mediálních investic v rámci marketingového rozpočtu a v důsledku tak zvyšuje návratnost investic do reklamy. Snahou o maximalizaci viewable Target Rating Points jsme rozšířili agenturní garance návratnosti investic do internetové reklamy.

Kvalita a transparentnost digitální reklamy je jednou z největších výzev současného online trhu. Zajímat by se o ni měli i inzerenti, aby věděli, na co se jejich marketingové rozpočty ve skutečnosti čerpají – má to přímý dopad na jejich byznys. Úspěšná reklama je taková, která je opravdu vidět a má dostatečný zásah. A pokud má být reklama vidět, je třeba pracovat s procentem měřitelných zobrazení a zároveň se samotnou viditelností reklamy. Klientům proto garantujeme více než 99 % měřitelných a více než 94 % viditelných impresí. Tyto kvalitativní parametry ve vyhodnocování kampaní doplňujeme ještě o garanci času, po který je banner zobrazen na aktivní obrazovce uživatele.

Výsledky online kampaní realizovaných týmem Ogilvy Performance Marketing v Q4 2022 (náhled analytik z Display & Video 360). Metrika Unique Reach Viewable (internal) jsou data doměřená interním systémem Ogilvy Performance Marketing.

Výsledky online kampaní realizovaných týmem Ogilvy Performance Marketing v Q4 2022 (náhled analytik z Display & Video 360). Metrika Unique Reach Viewable (internal) jsou data doměřená interním systémem Ogilvy Performance Marketing. Kliknutím zvětšíte

Text je součástí placené spolupráce s Ogilvy Performance Marketing