Drbna.cz, Hlídací pes a Reportér zakládají Asociaci online vydavatelů

Nový oborový spolek hodlá akcentovat témata jako pluralita médií, kvalita a důvěryhodnost obsahu, etika novinářské profese či vliv pandemie na udržitelné podnikání vydavatelství.

Logo Asociace online vydavatelů. Spolek nyní připravuje ke spuštění web a profily na sociálních sítích

Logo Asociace online vydavatelů. Spolek nyní připravuje ke spuštění web a profily na sociálních sítích

Vznikla Asociace online vydavatelů. Zakladateli nového spolku jsou vydavatel regionálních webů Drbna.cz Libor Matoušek, ředitel webu Hlídací pes Ondřej Neumann a vydavatel měsíčníku Reportér Robert Čásenský. Matoušek se stal předsedou asociace, Neumann místopředsedou a místopředsedkyní Lucie Sýkorová, která působí v neziskové organizaci Evropské středisko pro svobodu tisku a médií, založené v Německu v roce 2015, s financováním od Evropské komise, Saska a města Lipska.

„Ačkoliv oslovují několik milionů unikátních uživatelů měsíčně, nemají profesní organizaci, která by vystupovala v jejich zájmu, a to zdaleka nejen obchodním,“ deklaruje o svých členech, kterých má brzy přibývat, nově založená asociace. Ta v Česku vzniká vedle existujících oborových těles, spolku Unie vydavatelů a zájmového Sdružení pro internetový rozvoj.

„Asociace online vydavatelů, kterou jsme založili, vznikla na základě dlouhodobé poptávky vydavatelství, která cítí, že jim chybí subjekt, který by za ně efektivně lobboval. Rozhodli jsme se to prostě změnit a postarat se o sebe v téhle věci sami,“ uvedl Libor Matoušek, jenž regionální síť Drben vydává ve firmě Trima News.

„Naším dlouhodobým cílem je dělat kvalitní a nezávislou novinařinu, kterou neovlivňuje nezdravé oligarchické prostředí. Mnozí z nás vznikli na zelené louce, protože chtěli dělat svou práci co nejlépe a po svém. Chceme pochopitelně sílit a k tomu potřebujeme rovné podmínky na mediálním trhu. Právě o ně budeme s nově vzniklou asociací usilovat,“ říká Robert Čásenský, majitel vydavatelství Reportér magazín a šéfredaktor Reportéra. Asociace totiž sdružuje i vydavatele, jejichž produkci dominuje tištěný titul.

„Věříme, že média - vydavatelé a novináři společně - mají odpovědnost za tuto zemi a šířeji za svět, v němž žijeme. Jejich úloha, aspoň u nás, se nám zdá pokřivená, zesměšněná. To chceme a měli bychom se pokusit změnit,“ doplňuje Ondřej Neumann, ředitel neziskové organizace Ústav nezávislé žurnalistiky, která funguje na základě darů a grantů.

Agendou nově založeného spolku bude mimo jiné lobbing za zájmy vydavatelů, zvláště na úrovni Evropské unie a orgánů státní správy. Momentálně asociace vytýká státu, že se média nedostala do Národního plánu obnovy, jímž Česko, stejně jako další země EU, hodlá za stovky miliard korun po covidu oživit a modernizovat ekonomiku. Dál se asociace hodlá aktivně podílet na tvorbě legislativy a potenciální regulace trhu, zabývat se vztahem k technologickým distributorům obsahu, produkovat odborné výstupy, apelovat na novinářskou etiku a také iniciovat vznik mediální rady, samoregulačního orgánu zejména pro online média, který by se zabýval například problematikou etiky, právem na odpověď a dalšími podobnými profesními otázkami.

„Vznik asociace pozitivně vnímají mezinárodní organizace, které zastupují vydavatele i novináře na evropské úrovni,“ tvrdí Lucie Sýkorová, místopředsedkyně představenstva Asociace online vydavatelů. „Oceňují zejména důraz na principy novinářské etiky, podporu plurality médií a záměr spolupracovat s profesními organizacemi novinářů, jako je rovněž nově založená Asociace regionálních novinářů,“ zmiňuje další aktivitu.

Pro vstup dalších členů stanovila Asociace online vydavatelů svými stanovami několik podmínek. Členové statutárních orgánů členů asociace by neměli být členy politických stran, zároveň by členové asociace neměli být vlastněni PR nebo komunikačními agenturami či se podílet na jejich exekutivě, členové by měli produkovat víc než 50 % autorského obsahu a neuveřejňovat dezinformace, respektive fake news.